Konferensartikel

Kulturteori och socialteori

Leo Bartonek
Stockholm, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:10, s. 89-93

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Frågan i rubriken kommer jag att försöka besvara med hjälp av tre steg. Till att börja med tas begreppskombinationen kulturell mångfald upp i ett kritiskt perspektiv. I fokus befinner sig begreppskombinationens centrala gråzon: den outredda relationen mellan ’kultur’ och ’tradition’. Därefter presenteras en pro-filskiss av en socialteoretiskt reflekterad kulturteori som inte sätter något bestånd av traditioner (Värderingar etc.) i brännpunkten; utan något beständigt pågående: aktörernas vardagliga reproduktion av resp. tradition. Föredraget avslutas genom att med hjälp av en kritisk kommentar till de ledande socialteoretikernas (Bourdieu / Giddens) reproduktionskoncept ge en aning om det meningsfulla i att även utveckla pendangen till denna kulturteori: en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. Dessa tre steg kan ses som ett försök att motivera min tes; att kulturteorin behöver socialteorin för att ’kultur’ skall kunna emancipera sig gentemot ’tradition’ – och att socialteorin i sin tur behöver kulturteorin för att få grepp om sitt konceptuella huvudproblem: den sociala reproduktionen.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref