Konferensartikel

Kändisbruk

Johan Jarlbrink
ISAK, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:12, s. 103-111

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I detta paper undersöks hur celebriteterna på offentlighetens scen lever vidare; omvandlas och används av en som sitter i publiken. Utgångspunkten är Allan Holmström och hans årskrönikor som finns bevarade i Nordiska museets arkiv. Holmström (1871–1963) var kontorist i Södertälje; vän av opera och idrott och en hängiven tidningsläsare. Men Holmström skapade också egna tidningar. I flerhundrasidiga årskrönikor förde han protokoll över det offentliga livet åren kring sekelskiftet. Här skildrade han kungligheter; politiker; operastjärnor; författare och idrottsmän i inklistrade bilder och handskrivna artiklar; signerade ”Allan”. Holmströms krönikor ger en överblick över celebriteterna på tidens mediescen; men också inblick i hur en enskild person levde med i det offentliga genom att göra det till en del av det privata.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref