Konferensartikel

Natur och kultur i förening?

Anna Eskilsson
Linköping universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:15, s. 143-153

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan; fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia diskuteras i denna artikel hur intres-set för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man kan se en förändring över tid.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref