Konferensartikel

Slack Space eller det övergivna husets potential

Catharina Gabrielsson
Visiting Fellow, Cities Programme, London School of Economics, UK

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:19, s. 187-200

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Några veckor efter finanskrisen drabbat London hösten 2008 fylldes tidningarna med rapporter om hur ett konstnärskollektiv invaderat en tom 1700-talsbyggnad i Mayfair och öppnat den för allmänheten som ett ”icke-hierarkisk centrum för kunskap och lärande”; kallat Temporary School of Thought. Omgivet av ambassader; kontor och privatbostäder i mångmiljonklassen kom byggnaden på Charles street att under några månader utgöra basen för ett socialt; konstnärligt och insti-tutionellt experiment. Som en materialisering av ekonomiska transaktioner; lagar och förordningar är förekomsten av tomma hus ett välkänt problem i London; en stad med skriande bostadsbrist och med kanske världens högsta fastighetspriser. Med utgångspunkt i fallet ovan och som en del av en större undersökning är detta en analys av det tomma husets potential i termer av slack space; ett begrepp i tillblivelse. Slack space möjliggör ett annat sätt att tänka relationen mellan stad och arkitektur; när nu staden förvandlats till ”natur” – i betydelsen förefintligt faktum och kontext – och ”kultur” är en produktion med kraft att förändra detta faktum.

Nyckelord

Arkitektur; narrativitet; transmedialitet; slack space; squatting; husoc-kupation; hackerspace

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref