Konferensartikel

Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator

Maja Willén
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:21, s. 223-233

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I slutet av 1900-talet slog bostäder med öppen planlösning på allvar igenom i Sverige och ersatte en mer funktionsseparerad bostadstyp. Med den öppna planlösningen har ett nytt sätt att använda bostaden vuxit fram och med detta nya konsumtionsvanor. I det öppna rummet blir människorna som bebor bostaden samt inredningen synlig på ett sätt som inte var fallet i den funktionsuppdelade bostaden. Köket har en central plats i den öppna ytan och fungerar både som umgängesutrymme och som uppvisningsarena och är lika mycket en utsmyckningsdetalj som en funktionell arbetsplats.

I inredningsmagasin och teveprogram tar bostaden med öppen planlösning upp en viktig plats och fokus för denna text är på konsumtionen av den idealbild av den goda bostaden som förmedlas i denna livsstilsrelaterade media; samt föreställningen om vilka inredningsrelaterade varor och liknande som man förväntas konsumera och fylla denna bostad med. Studien är en del av mitt avhandlingsprojekt som genomförs vid Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Asker; Anna (2008). ”Ständig dröm att bo batter”; Svenska Dagbladet; 9 sept.

Backström; Sven och Ålund; Stig (red.) (1950). Fyrtiotalets svenska bostad; Uppsala.

Bell; David och Hollows; Joanne (2005) ”Making sense of everyday lifestyles”; I David Bell och Joanne Hollows (red.); Ordinary lifestyles. Popular media; consumption and taste; Maidenhead.

Lagerblad; Anna (2008). ”Alla får titta in i Björns lya”; Svenska Dagbladet 10 sept.

Lagerblad; Anna (2008). ”Mitt hem är mitt jag”; Svenska Dagbladet 11 sept.

Fairclough; Norman (1995). Media discourse; London.

Giddens; Anthony (1991). Modernity and self-identity; Cambridge.

Hallemar; Dan (2006). ”Utsikt med åsikt från punkthus på vardagsgata i stadens utkant” i Björn Sigurd (red.); Stockholm bygger 06; Stockholm.

Holliday Ruth;”Home truths?” (2005) Ordinary lifestyles. Popular media; consumption and taste. Maidenhead.
Nylander; Ola (1998). Bostaden som arkitektur; (diss.) Göteborg.

Orrskog; Lars (2005). ”Stora och små berättelser om svenskt stadsbyggande”; i Ola Broms Wessel; Moa Tunström och Karin Bradly (red); Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling; mångfald och rättvisa; Kristandstad.

Rudberg; Eva; ”Fyrtiotalets reform- och bostadsprogram”; Svensk stadsbyggnad och bo-stadsutveckling under 1900-talet. HSB riksförbund (utgivare); Stockholm 1978;s. 23.

Sax; Ulrika (1989). Den vita staden. Hammarbyhöjden under femtio år. Stockholm.

Shove; Elisabeth; Watson Matthew; Hand Martin och Ingram Jack (2007). The design of eve-ryday life; Oxford.

Tunström; Moa (2005). ”Staden som scen; bostad och paradox”; Bor vi i samma stad? I Ola Broms Wessel; Moa Tunström och Karin Bradly (red.); Bor vi i samma stad? Om stadsut-veckling; mångfald och rättvisa. Kristianstad.

Zukin; Sharon (2004). Point of purchase. How shopping changed American culture; London.

Inredningstidningar

Allt om kök och bad; nr 2 2009.

Ottosson Thérese; ”Vi vågade välja med hjärtat”.

Ottosson Thérese; ”Lantligt med modern känsla”.

lle interiör; nr 3 2009.

Family living; nr 3 2009.

Vårt nya hem; nr 4 2009 .

”Downtown Chicago”.

Vårt nya kök; nr 1 2009.

Jensen; Cathrine; ”Rum för estetik”.

Plaza interiör; nr 5 2009.

Elg; Sara; ”Ljus och volym gör Malmövillan magisk”.

Koivunen; Paulina och Seppänen; Sirkka (översättare); ”En lugn hemmahamn”;

Sköna hem; nr 5 2009.

Teveprogram

Nytt läge; TV3; 20 april 2009.

Äntligen hemma; TV4; 28 april 2009.

Citeringar i Crossref