Konferensartikel

När hunden själv får välja

Sarah Vinterlycka
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:24, s. 271-290

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

De senaste åren har hundar blivit allt mer synliga i det svenska samhället. Detta märks inte minst i media då det kommit flera nya månadsmagasin och visats en mängd TV-program rörande hundar. Dessutom har hundcaféer; hundsalonger och butiker med diverse tillbehör och accessoarer för våra fyrfota vänner dykt upp på flera håll; för att nämna några exempel. Detta paper handlar om hur hundägandet formuleras som en arena i konsumtionssamhället genom att behov hos hundar och hundägare konstrueras. Detta studeras utifrån exemplet mat med utgångspunkt i hur idéer kring hundmat har uttryckts i reklam och redaktionellt material i hundtidskrifter från 1950-talet fram till idag. Genom att följa hundmatens utveckling från matrester; till etableringen av särskild hundmat och vidare till en differentiering efter hundars egenskaper för att slutligen hamna i individuellt anpassade dieter och kosthållningar som ”functional food”; vegetarisk mat och ursprunglig föda; kan man se man hur synen på hunden som subjekt och konsument växer fram.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref