Konferensartikel

Maskinisk darwinism

Jonnie Eriksson
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:26, s. 299-310

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Till de utmärkande dragen i det sena 1900-talets idéhistoria hör en framväxt av teknologier som utmanar; omdefinierar eller överskrider gränsen mellan det naturliga och det articifiella; mellan det organiska och det tekniska. Detta kan ge upphov till dystopiska visioner om förlusten av mänskliga värden; till om med människans förlust som art i kampen mot sina uppfinningar; men också till utopiska bilder av människans överskridande av sina egna biologiska villkor. En inhuman fara står mot ett transhumant löfte. Problemet går emellertid djupare än så; det gäller själva idén om liv i denna tid av artificialitet och teknologi; det gäller mekanismerna för en utveckling som plötsligt omfattar maskinerna i lika hög grad som människorna; deras kultur och resten av naturen. Denna studie jämför två gestalter – Samuel Butler och Gilles Deleuze –; åtskilda av ett århundrade; som på olika vis; på samma gång innovativa som representativa; teoretiserar villkoren för tänkandet av en teknikens naturhistoria och en maskinernas utvecklingslära.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ansell Pearson; Keith (1999). Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze. Lon-don & New York: Routledge.

—— 1997). Viroid Life: Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition. London & New York: Routledge.

Butler; Samuel (1985). Erewhon [1872/1901]. London: Penguin.

Deleuze; Gilles (1968). Différence et repetition. Paris: PUF.

—— (2003). Pourparlers 1972–1990 [1990]. Paris: Minuit.

—— (1998). Spinoza et le problème de l’expression [1968]. Paris: Minuit.

Deleuze; Gilles & Félix Guattari (2008). L’Anti-OEdipe : capitalisme et schizophrénie [1972]. Paris: Minuit.

—— (1996). Kafka – pour une littérature mineure [1975]. Paris: Minuit.

—— (2004). Mille plateaux : capitalisme et schizophrénie 2 [1980]. Paris: Minuit.

Foltz; Bruce V. & Robert Frodeman (red.) (2004). Rethinking Nature: Essays in Environ-mental Philosophy. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.

Gelas; Bruno & Hervé Micolet (red.) (2007). Deleuze et les écrivains : littérature et philoso-phie. Nantes: Cécile Defaut.

Johnston; Jack (2008). The Allure of Machinic Life: Cybernetics; Artificial Life; and the New AI. Cambridge; Mass.: MIT Press.

Marks; John (1998). Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity. London: Pluto Press.

Stiegler; Bernard (1994–2001). La technique et le temps. I–III Paris: Galilée.

Wallenstein; Sven-Olov (red.) (1998). Nomadologin. Stockholm: Raster förlag.

Citeringar i Crossref