Konferensartikel

Hur ”Eva Dahlgren” är gjord

Anna Biström
Nordica, Helsingfors universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:31, s. 355-366

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I media beskrivs den svenska musikartisten Eva Dahlgren omväxlande med ord som ”sann” och ”självutlämnande” – och luttrad ”branschstrateg” som lyckats med konststycket att framstå som äkta och konstnärligt ambitiös trots kommersiella framgångar. Dahlgrens produktion; liksom receptionen av henne i media; speglar motsägelsefulla föreställningar om t.ex. det autentiska i motsats till det konstlade och kommersiella.

I denna text diskuterar jag hur ”Eva Dahlgren” – hennes artistpersona – är ”gjord”; en process som involverar flera aktörer och medier. Jag beskriver de un-derliggande föreställningar och ideal som denna process återspeglar – men också hur Dahlgrens egna rocktexter bekräftar och/eller ”svarar på” mediernas förvänt-ningar; samt problematiserar föreställningar om autenticitet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ahonen; Laura (2007). Mediated music makers. Constructing author images in popular music; Finnish Society for Ethnomusicology Publ. 16; Helsingfors. Även tillgänglig på https://oa.doria.fi/browse-author-items?author=Ahonen%2C+Laura

Biström; Anna (2007). ”Att göra äkthet. Performans och parodi i Eva Dahlgrens rocktexter”; Tidskrift för Litteraturvetenskap 4/2007.

Björkas; Stig (1982). ”Eva var fantastisk – men trögt bland publiken”; Österbottniska Posten 20.5. 1982.

Butler; Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity; New York.

Dahlgren; Eva (1987). Ung och stolt [cd-skiva]; Stockholm: The Record Station.

Dahlgren; Eva (2000). För att röra vid ett hjärta. Wahlström & Widstrand: Stockholm.

Eva Dahlgrens officiella hemsida: http://www.evadahlgren.com

Frith; Simon (1998). Performing Rites. Evaluating Popular Music; Oxford University Press; Oxford / New York.

Ganetz; Hillevi (1997). Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist; Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Stockholm / Stehag.

Holmes; Su (2005). ”Starring… Dyer?: Re-visiting Star Studies and Contemporary Celebrity Culture”. Westminster Papers in Communication and Culture; 2(2); University of Westminster; London; Tillgänglig även på www.wmin.ac.uk/mad/PDF/Holmes.pdf

Ivarsson; Måns (1999a). “Imponerande; Eva!”; Expressen 12.3. 1999.

Ivarsson; Måns (1999b). “Skippa de gamla låtarna; Eva”; Expressen GT-Expressen; 26.3. 1999.

Lindberg; Ulf (1995). Rockens text – Ord; musik och mening; Brutus Östlings Bokförlag Sym-posium; Stockholm/Stehag.

Lindqvist; Johan (1999a). ”Evas glada återkomst…men publiken var blyg för sin favorit”; Göteborgs-Posten; 26.3. 1999.

Lindqvist; Johan (1999b). ”Stolt och avspänd Eva Dahlgren”; Göteborgs-Posten 11.7. 1999.

Nielsen; Tobias (1999). ”Primadonnor. Två generationer svensk musikelit åker på Sverigeturné. Eva Dahlgren; 39; möter Robyn; 20”. Expressen 2.7. 1999.

Olsson; Kajsa (1991). ”Eva Dahlgren mördar Madonna”; Dagens Nyheter 24.11. 1991.

Persson; Anna (1999). ”Åter till ursprunget på nya plattan…”; Dagens Nyheter 11.3. 1999.

Stenvall; P (1984). ”Egentligen Eva Dahlgren”; Österbottniska Posten 5.12. 1984.

Strand; Karin (2003). Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Ord & visor; Skellefteå.

Citeringar i Crossref