Konferensartikel

Berömda artisters dilemman

Eva Blomberg
Mälardalens högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:36, s. 417-430

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Min artikel handlar dels om hur berömda svenska artister framställs i pressen; dels om hur artister beskriver sig själva i sina självbiografier. Jag behandlar hur de beskrivs utifrån arbete; utbildning och berömmelse under den första hälften av 1900-talet; samt de dilemman som uppstod genom karriären och medieexponeringen. Karriären vävdes in i en medial agenda. Förutsättningarna för att bli en framgångsrik artist var att bli upptäckt och utvald; men också att kunna gripa tillfället i flykten; skaffa sig mentorer och kunna umgås med medier. Genom hela karriären uppstod olika sorters dilemman; vilket artisterna förmedlade i sina självbiografier; som handlade om relationer till arbete; medier; privatliv samt näringsliv. Slutligen väcker jag frågan om dessa berömda artister var början till formerandet av en ny celebritetselit.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref