Konferensartikel

Opening Keynote

Thomas Ertl
University of Stuttgart, Germany

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=050;article=001

Ingår i: Visual Forum 2010: Unleash the Power of Viaualization; May 3; Norrköping; 2010

Linköping Electronic Conference Proceedings 50:1, s.

Visa mer +

Publicerad: 2010-06-12

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref