Konferensartikel

Kunskap; styrning och organisation

Claes-Fredrik Helgesson
Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=051;article=002

Ingår i: Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Linköping Electronic Conference Proceedings 51:2, s.

Visa mer +

Publicerad: 2010-06-09

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

En forskares iakttagelser när det gäller kunskapsstyrning och organisation inom vården. Olika perspektiv. Samordning. Tillit. Generalitet och räckvidd. Kunskap och synsätt förändras.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref