Konferensartikel

Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?

Myrna Palmgren
Operations Resarch, Vårdprocesscentrum, Landstinget i Östergötland

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=051;article=003

Ingår i: Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Linköping Electronic Conference Proceedings 51:3, s.

Visa mer +

Publicerad: 2010-06-09

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Ledarskap består av planering och styrning. Beskrivning av planeringsprocessens olika faser. Verms/vilkas behov skall vården tillgodose; och i vilken utsträckning styr detta verksamheten?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref