Konferensartikel

Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv

Rickard Domeij
Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=002

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:2, s. 13-16

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Allt fler söker information och kommunicerar via internet. Utvecklingen har medfört en mer teknikberoende språkanvändning med många nya hjälpmedel; som både ger nya möjligheter men också ställer höga krav på såväl språklig som teknisk kompetens. Många människor riskerar att ställas utanför nätsamhället om inte information och tjänster anpassas efter deras språkliga behov. Hittills har webbtillgänglighet mest handlat om tillgängligheten till information för personer med funktionsnedsättning. Men hur är det med nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska? Hur tillgänglig är informationen på myndigheternas webbsidor för dem? I artikeln diskuteras behovet av ökad webbtillgänglighet i ett flerspråkigt perspektiv med hänvisning till språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Domeij; Rickard (Red.) (2008). Tekniken bakom språket. Småskrift utarbetad av Språkrådet. Norstedts akademiska förlag.

Domeij; Rickard (2010). En språkpolitik för internet. Rapporter från Språkrådet 2. Språkrådet; Institutet för språk och folkminnen. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Parkvall; Mikael (2009). Sveriges språk – vem talar vad och var? Institutionen för lingvistik. Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-28743

SIKA (2008). Digitala klyftor – Insatser för att överbrygga dessa. SIKA Rapport 2007:6. Språklag (2009:600).

Språkrådet (2010). Vägledning för flerspråkig information. http://www.sprakradet.se/6397

Verva (2006). Vägledningen 24-timmarswebben. Verva. (Se äv. www.eutveckling.se/). Slutnot

En finskspråkig version av den här artikeln publicerades i den sverigefinska tidskriften Kieliviesti nr 3; 2010.

Citeringar i Crossref