Konferensartikel

Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetsspråk

Sjur Nørstebø Moshagen
Sametinget i Norge, Norway

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=003

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:3, s. 17-22

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Det finst i dag eit nytt syn på dei språklege minoritetane og ein vilje til å støtta dei og gjera rett for gamle synder i den politiske leiinga i dei nordiske landa. Dette er nedfelt i nye språklover for minoritetsspråka. Dei nye lovene får konsekvensar for korleis tenestemenn og myndigheiter skal møta minoritetsspråka og handtera dei til beste for talarane og språksamfunna; og ikkje fyrst og fremst med tanke på storsamfunnet.

Språkteknologien tilbyr ulike hjelpemiddel for å setja intensjonane bak dei nye lovene om til ein fungerande praksis; slik at minoritetsspråkstalarane kan bruka språka sine utan at dei dermed blir stempla som andrerangs borgarar; men heller kan vera stolte over sin eigen kultur og språket som ber han. Berre på det viset kan vi gje språksamfunna den styrken som trengst for at språka skal halda fram som bruksspråk; og bli førde vidare til neste generasjon.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Langgård; P. & T. Trosterud (2008). Language Technology to Strengthen Indigenous Languages. Presentasjon på ”The Arctic Indigenous Languages Symposium” i Tromsø; pdf tilgjengeleg på http://giellatekno.uit.no/background/Technology_to_Strengthen.pdf.

Sarasola K (2000). Strategic priorities for the development of language technology in minority languages. In: LREC (2000); pp 106–109.

SEG - Sami Ealahus-ja Guorahallanguovddas – Samisk Nærings- og Utredningssenter (2000): Undersøkelse om bruken av samisk språk. Tilgjengeleg på https://victorio.uit.no/ freecorpus/orig/nob/admin/sd/other_files/Bruken_av_samiske_språk_2000.doc.

Skutnabb-Kangas; Tove (2010). Education of Indigenous and Minority Children. In Fishman; Joshua A. & García; Ofelia (eds) Handbook of Language and Ethnic Identity. Disciplinary and Regional Perspectives. Volume 1. 2nd revised edition. Oxford: Oxford University Press; 186–204.

Somers; Harold (2004). Machine Translation And Welsh: The Way Forward. A Report for The Welsh Language Board. Pdf tilgjengeleg på http://www.mti.ugm.ac.id/~adji/courses/ resources/doctor/MT_book/Machine%20Translation%20and%20Welsh%20(PDF).pdf

Trosterud; Trond (2006). Grammatically based language technology for minority languages. I: Lesser-Known Languages of South Asia. Status and Policies; Case Studies and Applications of Information Technology. Mouton de Gruyter 2006 ISBN 978-3-11- 018976-6. s. 293–316.

Citeringar i Crossref