Konferensartikel

Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab

Lene Schmidt
Center for døvblindhed og høretab, Aalborg, Denmark

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=004

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:4, s. 23-33

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

De semantiske; pragmatiske og syntaktiske sproglige udfordringer i det danske skriftsprog begrænser i dag mulighederne for fuld tilgængelighed til informationer på internettet for voksne med høretab. Der gives eksempler fra praksis på; hvor misforståelser opstår og strategier for; hvorledes offentlige websider kan gøres mere tilgængelige for denne gruppe. Efterfølgende analyseres og sammenlignes resultater af en læsetest for unge og voksne med og uden høretab og dette følges op af en eye-tracking undersøgelse af døves læsemønster. Resultaterne viser; at på samme måde som dyslektikere kan få støtte til afkodning og forståelse af en tekst ved hjælp af oplæsning; kan voksne med høretab få udbytte af oplæsning af meningsbærende ord med tegn.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aalborg University (2010); Deaf People and the Internet- developing a sign language solution for websites; 9.semester project; Tina Ø. Pedersen; Søren Jensen; 2010.

Arnbak; Elisabeth (2010); Læsetekster for unge og voksne; vejledning; Dansk psykologisk Forlag; 2010. Danske Døves Landsforbund: www.deaf.dk.

Elbro; Carsten (2007); Læsevanskeligheder; Forlaget Gyldendal; 1.udgave 2007.

Engberg-Pedersen; Elisabeth (1998) Lærebog i tegnsprogs grammatik; Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation; 2.udgave 1998.

Epinion; analyseinstitut (2008); Rapport om døves uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold; Undervisningsministeriet: www.uvm.dk.

Citeringar i Crossref