Konferensartikel

Tillgänglighet till terminologi

Magnus Merkel
Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden

Henrik Nilsson
Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=005

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:5, s. 35-47

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Med språklagen (SFS 2009:600); som antogs i juli 2009; har terminologi blivit allt viktigare för myndigheter eftersom de enligt paragraf 12 i lagen har ett särskilt ansvar för att terminologi finns tillgänglig; men också för att den används och utvecklas. Terminologicentrum TNC och Fodina Language Technology presenterar här sitt arbete med att få igång ett fungerande erminologiarbete på myndigheter enligt språklagen med hjälp av Term-O-Stat; ett fyrstegsprogram med inslag av både maskinell terminologihantering och automatisk termextraktion samt mer traditionellt terminologiarbete. Terminologiarbete i förhållande till annat språkarbete inom myndigheter; särskilt klarspråksarbete; beskrivs också.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Rickard Domeij; 2010. En språkpolitik för internet. Språkrådet. ISBN 978-91-7229-068-6. Jody Foo & Magnus Merkel; 2010. Computer aided term bank creation and standardization: Building standardized term banks through automated term extraction and advanced editing tools. I Marcel Thelen & Frieda Steurs (red.); Terminology in Everyday Life; (s. 163– 180). John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-2337-1.

Annelie Hedlund; 2006. Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner; landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet; Regeringskansliet (Ds 2006:10) Fritzes. ISBN 91-38-22576-X.

HSO Skåne; 2003. Tillgänglighet vad är det? Ett mångfacetterat begrepp med flera perspektiv. www.skane.hso.se/upload/2003/thomas/.../tillganglighet_lars_g.ppt; [2011-03-10]. Anki Mattsson; 2007. Myter om klarspråk. I Domkretsen; nr 1 2007 (s. 22–23) http://www.domstol.se/Publikationer/Domkretsen/domkretsen_2007 1.pdf; [2011-03-10].

Henrik Nilsson; 2009. The realisation of a national term bank – how and why? I ???????? G??ssa ?a? ???????a; (s. 346–360). ???????? ?ta??e?a ???????a? (?????). ISBN 978960836949-8.

Språklag (SFS 2009:600).

Citeringar i Crossref