Konferensartikel

Goda utsikter för teckenspråksteknologi

Jonas Beskow
KTH Centrum för Talteknologi, Sweden

Björn Granström
KTH Centrum för Talteknologi, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=054;article=009

Ingår i: Språkteknologi för ökad tillgänglighet

Linköping Electronic Conference Proceedings 54:9, s. 77-86

Visa mer +

Publicerad: 2011-06-16

ISBN: 978-91-7393-095-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I dag finns stora brister i tillgängligheten i samhället vad gäller teckentolkning. Nya tekniska landvinningar inom dator- och animationsteknologi; och det senaste decenniets forskning kring syntetisk teckentolkning har lett till att det nu finns nya förutsättningar att hitta tekniska lösningar med potential att förbättra tillgängligheten avsevärt för teckenspråkiga; för vissa typer av tjänster eller situationer. I Sverige finns idag ca 30 000 teckenspråksanvändare.

Kunskapsläget har utvecklats mycket under senare år; både vad gäller förståelse/beskrivning av teckenspråk och tekniska förutsättningar för att analysera; lagra och generera teckenspråk. I kapitlet beskriver vi de olika tekniker som krävs för att utveckla teckenspråkteknologi.

Det senaste decenniet har forskningen kring teckenspråkteknogi tagit fart; och ett flertal internationella projekt har startat. Ännu har bara ett fåtal tillämpningar blivit allmänt tillgängliga. Vi ger exempel på både forskningsprojekt och tidiga tillämpningar; speciellt från Europa där utvecklingen varit mycket stark.

Utsikterna att starta en svensk utveckling inom området får anses goda. De kunskapsmässiga förutsättningarna är utmärkta; teknikkunnande inom språkteknologi; multimodal registrering och animering bl.a. vid KTH i kombination med fackkunskaper inom svenskt teckenspråk och teckenspråksanvändning vid Stockholms Universitet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bangham; J.A.; Cox; S. Elliott; R.; Glauert; J.R.W.; Marshall; I.; Rankov; S.; Wells; M. (2000). Virtual Signing: Capture; Animation; Storage and Transmission – an Overview of the ViSiCAST Project. Proceedings of the fourth international ACM conference on Assistive technologies. ACM.

Beskow; J.; Engwall; O.; & Granström; B. (2003). Resynthesis of Facial and Intraoral Articulation from Simultaneous Measurements. In Solé; M.; Recasens; D.; & Romero; J. (Eds.); Proceedings of the 15th ICPhS (pp. 431–434). Barcelona; Spain.

Buehler; P.; Everingham; M.; Zisserman; A. (2010). Employing signed TV broadcasts for automated learning of British Sign Language. In Proceedings of 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies; Valetta; Malta; May 22-23; 2010.

Dreuw; P.; Forster; J.; Gweth; Y.; Stein; D.; Ney; H.; Martinez; G.; Llahi; J.V.; Crasborn; O.; Ormel; E.; Du; W.; Hoyoux; T.; Piater; J.; Miguel Moya; J.M.; and Wheatley; M. (2010): SignSpeak – Understanding; Recognition; and Translation of Sign Languages. In Proceedings of 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies; Valetta; Malta; May 22–23; 2010.

Edlund; J.; & Beskow; J. (2010). Capturing massively multimodal dialogues: affordable synchronization and visualization. In Kipp; M.; Martin; J-C.; Paggio; P.; & Heylen; D. (Eds.); Proc. of Multimodal Corpora: Advances in Capturing; Coding and Analyzing Multimodality (MMC 2010) (pp. 160–161). Valetta; Malta.

Efthimiou; E.; Fotinea; S.; Vogler; C.; Hanke; T.; Glauert; J.; Bowden; R.; Braffort; A.; Collet; C.; Maragos; P. and Jérémie Segouat; J. (2009). Sign Language Recognition; Generation; and Modelling: A Research Effort with Applications in Deaf Communication. Proceedings of UAHCI 2009/HCI 2009; Springer Lecture Notes in Computer Science 5614; pp 21–30; 2009.

Huenerfauth; M. (2009). A Linguistically Motivated Model for Speed and Pausing in Animations of American Sign Language. ACM Transactions on Accessible Computing; 2; pp. 1–31.

Piater; J.; Hoyoux; T.; Du; W. (2010). Video Analysis for Continuous Sign Language Recognition. In Proceedings of 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies; Valetta; Malta; May 22–23; 2010.

Schmaling; C. & Hanke; T. (2004). HamNoSys 4.0. http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/ projekte/hamnosys/hns4.0/englisch/hns4.pdf

Schnepp; J; Wolfe; R. & McDonald; J. (2010). Synthetic Corpora: A Synergy of Linguistics and Computer Animation. In proceedings of 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies; Valetta; Malta; May 22-23; 2010.

Språkrådet (2010). Om Svenskt Teckenspråk. http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc? meta_id=2345.

Vendrame; M & Tiotto; G. (2010). ATLAS Project: Forecast in Italian Sign Language and Annotation of Corpora. In Proceedings of 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies; Valetta; Malta; May 22-23; 2010.

Wang; R.; Popovic; J. (2009). Real-Time Hand-Tracking with a Color Glove. ACM Trans. Graph. 28; 3; Article 63 (August 2009).

Zwiterslood; I.; Verlinden; M.; Ros; J.; van der Schoot; S. (2004). Synthetic Signing for the Deaf: eSIGN. In Proceedings of the Conference and Workshop on Assistive Technologies for Vision and Hearing Impairment; CVHI 2004; 29 June–2 July 2004; Granada; Spain.

Citeringar i Crossref