Konferensartikel

Swedish Building Policy and the Manufacturers of Single-Family Houses in the County of Dalarna. A Collaboration for the Future Goal of the Improvement of Energy Efficiency?

K. Perman
Solar Energy Research Centre (SERC), Dalarna University Falun Sweden

Ladda ner artikelhttp://dx.doi.org/10.3384/ecp110572594

Ingår i: World Renewable Energy Congress - Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden

Linköping Electronic Conference Proceedings 57:41, s. 2594-2601

Visa mer +

Publicerad: 2011-11-03

ISBN: 978-91-7393-070-3

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Sweden’s goal is to reduce the use of energy per heated unit area in dwellings by 20 percent by 2020; and by 50 percent by 2050. To fulfil these goals; Sweden’s dependency on electricity and; in particular; the large use of electricity for heating must be taken into account. The aim of this article is to study the effects of the Swedish building regulations from 1 January 2010; with regard to improving energy efficiency. The article follows the energy policy revision through policy documents and interviews.

The political goal of reducing both the annual electrical energy and the maximum instant power for heating is; on the whole; fulfilled by more efficient heat pumps. The study also shows that; in spite of the stricter building regulations for electrically heated houses; the standard of insulation required for the building to fulfil the building regulations is dependent on the heating and ventilation systems installed in the house. These changes towards more stringent requirements are also counteracted by there not being the same requirements for the existing housing stock.

Nyckelord

Building policy; Energy efficiency; Manufacturers of single-family houses; Electrically heated houses

Referenser

[1] Proposition 2004/05:150; Svenska miljömål: ett gemensamt uppdrag.

[2] Proposition 2008/09:163; Energi. En sammanhållen klimat- och energipolitik.

[3] SOU 2008:110; Energieffektiviseringsutredningen. Vägen till ett energieffektivare Sverige.

[4] SCB; Energistatistik för småhus 2008.

[5] EU; Färdplan för förnybar energi. Meddelande från kommissionen till rådet och EU-parlamentet; 2008.

[6] Boverket; Regelsamling för byggande; BBR 2008: supplement februari 2009; 9 Energihushållning; 2009.

[7] Vedung; E.; Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur: Lund; 1 ed.; 2002.

[8] Perman; K.; Byggregler och småhustillverkare i Dalarna; in Klimatsmart villavärme? Solvärm; nya byggregler och möjligheten att förändra; Henning A. (ed); Falun: Centrum för solenergicentrum (SERC); Högskolan Dalarna; 2010.

[9] Henning; A.; Vem fattar beslut om värmesystemen i monteringsfärdiga småhus?; in Klimatsmart villavärme? Solvärme; nya byggregler och möjligheten att förändra; Henning A. (ed). Falun: Centrum för solenergicentrum (SERC); Högskolan Dalarna. 2010.

[10] Perman; K; Från el till värme : en diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig; kommunal och hushållsnivå. Örebro: Örebro universitet. Örebro Studies in Political Science 23; 2008.

[11] Proposition 2005/06:145; Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande.

[12] SFS 2008:51; Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk; m.m.

[13] Boverket; Regelsamling för byggande; BBR 2008; supplement februari 2009; 9 Energihushållning; 2009.

[14] Persson; T. and J. Heier; Småhusens framtida utformning - Hur påverkar Boverkets nya byggregler? Falun: Centrum för solenergiforskning (SERC); Högskolan Dalarna; 2010.

[15] Henning; A. (ed); Klimatsmart villavärme? Solvärme; nya byggregler och möjligheter; Falun: Centrum för solenergiforskning (SERC); Högskolan Dalarna; 2010.

[16] Lorentz; K.; Möten med husföretag; in Klimatsmart villavärme? Solvärme; nya byggregler och möjligheten att förändra; Henning A. (ed); Falun: Centrum för solenergiforskning; Högskolan Dalarna; 2010.

[17] Ryghaug; M. and K.H. Sørensen; How energy efficiency fails in the building industry. Energy Policy 37; 2009; p. 984-991. doi: 10.1016/j.enpol.2008.11.001.

[18] Janols; H.; F. Lindberg; and I. Nygren; Uppgradering av traditionellt byggsystem. Delprojekt 1: Produktutveckling- timmerhus och energihushållning; Falun: Akademin Industri och samhälle; Högskolan Dalarna; 2010.

Citeringar i Crossref