Konferensartikel

Foreword: A European project

Peter Aronsson
Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Building National Museums in Europe 1750-2010. Conference proceedings from EuNaMus; European National Museums: Identity Politics; the Uses of the Past and the European Citizen; Bologna 28-30 April 2011. EuNaMus Report No. 1

Linköping Electronic Conference Proceedings 64:1, s. 1-4

Visa mer +

Publicerad: 2011-09-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref