Konferensartikel

Standardiserat fackspråk för dietister

Christina Sollenberg
Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för E-hälsa och strategisk IT

Ladda ner artikel

Ingår i: Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Linköping Electronic Conference Proceedings 70:12, s. 63-63

Visa mer +

Publicerad: 2012-09-28

ISBN: 978-91-7519-758-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

2003 bildades en arbetsgrupp kring etik och terminologi inom Dietisternas riksförbund (DRF) med fokus på terminologi; då det sakandes definierade termer för nutritionsbehandling. Arbe-te har utmynnat i flera olika delar med både nationell- och internationell koppling. Syftet med detta abstrakt är att kort beskriva denna utveckling.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref