Konferensartikel

Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter

Martin Cederwall
Chalmers tekniska högskola

Jana Madjarova
Chalmers tekniska högskola

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:12, s. 59-62

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Sedan 2007 har ett antagningsprov i matematik och fysik använts som alternativt urvalsinstrument för tre av Chalmers civilingenjörsprogram – Teknisk fysik; Teknisk matematik och Arkitektur och teknik. I år (2011) användes provet för första gången även på KTH; för programmen Teknisk fysik och Farkostteknik. Vad ville vi uppnå med provet och i vilken mån har vi lyckats? Kan man observera de sidoeffekter vi hoppades på? Hur har vi kopplat provets konstruktion till våra mål? Vad tycker studenterna om provets existens och utformning? Efter fem års erfarenhet försöker vi ge svar på dessa och andra frågor.

Nyckelord

Civilingenjörsutbildningar; urvalsinstrument; antagningsprov; matematik och fysik

Referenser

[1] Utvärdering av matematik- och fysikprovet 2007-2009; Rapport; Chalmers; 2009

Citeringar i Crossref