Konferensartikel

Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH

Kerstin Frenckner
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Björn Hedin
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Viggo Kann
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Stefan Nilsson
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:14, s. 67-70

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Under 2011 genomförs en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet går under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och är den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året [2]. Projektet går genom tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Den första delen skedde under våren 2011; del två i augusti; medan större delen av uppföljning och utveckling var tänkt att ligga efter bedömarnas slutrapport i oktober. Det stadiet påbörjades dock redan i augusti. Syftet med EAE är i första hand att bidra till kvalitetsutveckling; men EAE fungerar också som en förberedelse inför den utvärdering som Högskoleverket planerar att genomföra under 2012.

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH ansvarar för civilingenjörs-; master- och kandidatprogram inom datalogi och datateknik; medieteknik; beräkningsteknik och människa-datorinteraktion. Skolan ansvarar också för ett stort utbud av kurser inom skolans ämnen; datalogi; medieteknik; människa-datorinteraktion; numerisk analys och tal- och musikkommunikation; liksom omfattande forskning i dessa ämnen. Skolan ger kurser inte bara för studenter på skolans egna program utan även för studenter på andra skolors program. Studenterna på CSC-skolans program läser inte bara CSCskolans kurser utan även kurser som ges av andra skolor; till exempel matematikkurser från Skolan för teknikvetenskap.

CSC har länge haft ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundutbildningen; som bland annat ledde till att skolan tilldelades Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009. I denna artikel beskriver vi skolans kvalitetsarbete och arbete med EAE; i alla faser av utvärderingsprojektet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] ACM Computing Curricula Recommendations; 2008. http://www.acm.org/education/curricula-recommendations

[2] Per Berglund; Anna-Karin Högfeldt; Sara Karlsson; Ida Klasén och Teresia Sandberg. Utvärdering för utveckling – KTH:s samtliga utbildningar under belysning. 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; LiU; 2011.

[3] Olle Bälter; Björn Hedin; Viggo Kann och Ingrid Melinder. Application for Centre of Excellence in Higher Education Award 2009. Teknisk rapport KTH CSC; 2009. http://www.csc.kth.se/utbildning/utmarkelse/hsv-csc-analysis.pdf

[4] Björn Hedin. Program integrating course: A tool for reflection and quality management; 2:a utvecklingskonferensenen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 138–139; LTH; 2009.

[5] Högskoleverket. Centres of Excellence in Higher Education 2009. Högskoleverkets rapportserie 2009:34 R; ISSN 1653-0632; 2009.

[6] Viggo Kann. Lärarbemanning för kvalitet. HSVs kvalitetskonferens; Stockholm; 2009.

[7] Viggo Kann. En programsammanhållande kurs med många funktioner. 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; LiU; 2011.

[8] Jon Karlfeldt. Den svenska dataingenjören – en jämförande studie av 10 svenska civilingenjörsprogram inom det datavetenskapliga området. Examensarbete vid KTH CSC; 2011.

Citeringar i Crossref