Konferensartikel

Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)

Lars Degerman
Uppsala Universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:15, s. 71-73

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Projektarbeten har blivit vanligt förekommande moment i kurser inom ingenjörsutbildning. Det är därför viktigt att analysera hur planering och genomförande av en projektkurs kan göras för att på bästa sätt stödja studenternas inlärning. Finns det kanske några generella framgångsfaktorer att ta hänsyn till? Detta kommer att diskuteras med utgångspunkt från en projektkurs i produktutveckling vid högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala Universitet. Fokus förutom projektarbete kommer att vara produktutveckling. Hur tränar man studenterna på bästa sätt för att bli duktiga produktutvecklare?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] Eugene S. Ferguson; “Engineering and the mind´s eye”; 2nd pr. Cambridge Massachusetts; The MIT Press; 1993.

[2] Old Dominion University; Blooms Taxonomy; www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm (2011-10-05)

Citeringar i Crossref