Konferensartikel

Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen

Anna Lindholm
Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola

Anders Widd
Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola

Aivar Sootla
Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola

Anna-Lena Sahlberg
Avdelningen för förbränningsfysik, Lunds tekniska högskola

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:6, s. 29-34

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I tidigare studier har det visats att examinationen i hög grad styr hur studenterna kommer att studera under en kurs. Därför är det viktigt att examinationen inte bara testar ytliga kunskaper och beräkningsförmåga; utan även förståelse. I denna artikel diskuteras olika sätt att utvärdera studenternas förståelse genom att analysera resultaten på skriftliga tentamina. En fallstudie på Institutionen för reglerteknik vid Lunds tekniska högskola presenteras och möjliga åtgärder för att öka förståelsen hos studenterna diskuteras.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] J. Biggs and C. Tang. Teaching for quality learning at university: what the student does. Maidenhead: McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education & Open University Press; 2007.

[2] Ann-Sofie Henriksson Maja Elmgren. Universitetspedagogik. Norstedts; 2010.

[3] John Biggs. Student Approaches to Learning and Studying. Australian Council for Educational Research; 1987.

[4] Torgny Roxå Maria Wahlgren; Anders Ahlberg. Vad är en 0 civilingenjör och hur blir studenter civilingenjörer? In 2:a Ut- vecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 2009.

[5] Towe Wiiand. Examinationen i fokus: högskolestudenters lärande och examination - en litteraturöversikt. Uppsala Universitet; 1998.

[6] Noel J. Entwistle and Paul Ramsden. Understanding Student Learning. Croom Helm; London&Canberra; Nichols publishing company; New York; 1982.

[7] Arne Jakobsen; Camilla Rump; Torkil Clemmensen; and Michael May. Kvalitetsudviklingsprojektet “faglig sammenhæng" hovedrapport. CDM’ skriftserie; 1; 1999.

[8] Per Hagander. Intervju 2011-03-17; 2011. Tidigare kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[9] Martin Hast; Karl Berntop; Andreas Stolt; and Majed Sammak. Laborationsförhör i reglerteknik AK; 2011. Projektrapport i Pedagogisk Introduktionskurs.

[10] Tore Hägglund. Intervju 2011-03-16; 2011. Kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[11] Anton Cervin. Intervju 2011-03-23; 2011. Kursansvarig för Systemteknik samt tidigare kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[12] Bo Bernhardsson. Intervju 2011-03-18; 2011. Kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

Citeringar i Crossref