Konferensartikel

Självständiga laborationer i reglerteknik

Martin Enqvist
Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet

Peter Rosander
Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet

Daniel Petersson
Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:7, s. 35-38

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Vid ämnesområdet reglerteknik vid Linköpings universitet ges sedan cirka tio år ett antal laborationer i en mer självständig form än vad som traditionellt har varit fallet inom civilingenjörsutbildningen. Dessa självständiga laborationer kännetecknas av ett lärarlett introduktionstillfälle följt av en veckas arbete på egen hand för studenterna och därefter någon typ av redovisning eller skriftlig examination. I detta konferensbidrag beskrivs upplägget på dessa laborationer samt erfarenheter från några omgångar av kursen Industriell reglerteknik. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av det självständiga laborationsupplägget har varit gott. Bland annat verkar de flesta studenterna uppskatta att det blir mindre stressigt att hinna med laborationsuppgifterna. Det verkar även vara så att studenterna lägger ner mer tid på laborationerna med detta upplägg; vilket förhoppningsvis gör att de lär sig mer. En fördel för de inblandade lärarna är att det blir färre undervisningstimmar totalt och i synnerhet färre som måste schemaläggas kvällstid.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] C. Lundquist; M. Skoglund; K. Granström; och T. Glad; “How peerreview affect student learning;” 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 2011.

[2] H. Hult; “Laborationen - myt och verklighet;” Rapport nr. 6; Centrum för universitetspedagogik; Linköpings universitet; 2000.

[3] R. Pierce och K. Stacey; “Observations on students’ responses to learning in a CAS environment;” Mathematics Education Research Journal; vol. 13; nr. 1; 2001.

[4] P. Ramsden; Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge; 1992.

[5] C. A. R. Berg; V. C. B. Bergendahl; och B. K. S. Lundberg; “Benefiting from an open-ended experiment? A comparison of attitudes to; and outcomes of; an expository versus an open-inquiry version of the same experiment;” International Journal of Science Education; vol. 25; nr. 3; sid. 351–372; 2003.

Citeringar i Crossref