Konferensartikel

Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram

Mihail Serkitjis
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Fia Christina Börjeson
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:9, s. 43-45

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers. Omstarten syftar till en kvalitetssäkring och effektivisering av utbildningen där civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet sammankopplas och samordnas. Vi ser ett förstärkt lärande med de integrerade inslagen och ser hur kopplingen mellan den egna ingenjörsdisciplinen och vikten av kommunikationskunskaper konkretiseras. Modellen åskådliggör hur generella kompetenser har integrerats i tre ämneskurser under grundutbildningens tre första år. Diskussionen utvärderar integrering av generella kompetenser och resonerar kring vilka faktorer som medger handledning av de här färdigheterna på ett meningsfullt vis för att kunna examinera de eftersökta kunskaperna.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

[1] J.Winterton; F. Delamare - Le Deist; Stringfellow “Typology of knowledge; skills and competences: - clarification of the concept and prototype in Centre for European Research on Employment and Human Resources 2005

[2] E. Anderberg; S. Häggström; A. Nordqvist Didactics of the learning process. Department of Civil and Environmental Engineering; Chalmers University of Technology ; Lund : Department of Education; Lund University 2007

[3] D. Marshall; H. Conana; R. Maclons; H. Mark; & T. Volkwyn. “Learning as accessing a disciplinary discourse: Integrating academic literacy into introductory physics through collaborative partnership”. Across the Disciplines; 8(3). 2011; Tillgänglig på http://wac.colostate.edu/atd/clil/marshalletal.cfm (111013)

Citeringar i Crossref