Konferensartikel

40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern

Stina Backman
Tema Genus, Linköpings universitet

Anna Lundberg
Tema Genus, Linköpings universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:1, s. 9-14

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Den här presentationen bygger på en pilotstudie om medelålders kvinnor och idrott genomförd under våren 2013. Studien är utformad mot bakgrund av statistiska centralbyråns; SCBs material samlat inom ramen för ULF; undersökningar av levnadsförhållanden. Databasen ULF innehåller statistisk information om hur levnadsförhållanden i Sverige ser ut bland olika grupper. Områden som behandlas i är bland annat boende; ekonomi; hälsa; fritid; sociala relationer; sysselsättning och trygghet. Uppgifterna som publiceras i samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning över 16 år.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ellegård; Kajsa; Att byta vanmakt mot egenmakt: [självreflektion och förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser]: [metodbok] / [Kajsa Ellegård; Kersti Nordell]; Stockholm: Johansson & Skyttmo; 1997.

Fritid 1976-2002; Levnadsförhållanden; rapport 103; SCB 2004

Krantz; Helena; Matter that matters: a study of household routines in a process of changing water and sanitation arrangements. Linköping university; 2005

Nordell; Kersti; Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet; möjligheter och makt: att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys; Göteborg: Kulturgeografiska institutionen; Handelshögskolan; Univ.; 2002

Sandberg; Linn; Getting intimate. A Feminist Analysis of Old Age; Masculinity & Sexuality; Linköping university; 2011

Citeringar i Crossref