Konferensartikel

Äckel; jubel; kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater

Anna Lundberg
Tema Genus, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:10, s. 81-91

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Teaterföreställningar byggda på interaktivitet mellan skådespelare och publik har under de senaste åren blivit något av en växande trend inom svensk scenkonst för barn och ungdomar i Sverige. Det konstnärliga greppet gör att traditionell uppdelning mellan scen och salong sätts i rörelse; liksom den skapande processen och ensemblens förhållningssätt till såväl grupp som enskilda teaterbesökare. Andra förutsättningar; möjligheter; krav och utmaningar blir därmed aktuella. ung scen/öst med säte i Linköping är en av de scener som arbetat mest genomgripande med interaktivitet i mötet med en ung publik. Vad innebär det i termer av estetik; politik och kunskap?

Presentationen baseras på ett nyss avslutat fältarbete på barn- och ungdomsteatern ung scen/öst. I en tvåårig interaktiv forskningsprocess har jag som genusforskare tagit del i arbetet med två produktioner: Vad ska vi göra? som spelades under hösten 2012; och Den magiska cirkeln; som spelades under våren 2013. Delar av det metodologiska arbetet kommer att beskrivas; och tentativa frågor om den interaktiva scenkonstens estetik och politik i relation till unga människor kommer att presenteras och diskuteras. Såväl metodpresentation som frågor och resonemang utgår från feministiska och kulturteoretiska perspektiv på makt; estetik; kultur och kunskap.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Antonovsky; Aaron: Hälsans mysterium; Natur och Kultur 1991.

Axelsson; Malin; Backman; Moa; Gerge; Tova och Lundberg; Anna: ”Konsten att göra konst tillsammans med publiken. Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst”; Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen; Karin Helander (red); Stockholms universitets förlag 2013.

Bergman Blix; Stina: Rehearsing Emotions. The Process of Creating a Role for the Stage; Stockholms universitet 2010.

Deleuze; Gilles & Guattari; Felix: A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia; University of Minnesota Press 1987.

Ekström; Anders & Sörlin; Sverker: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle; Nordstedts 2012.

Hochschild; Arlile: The managed heart: Commercialization of human feeling; University of California Press 1983.

Kruml; Susan; & Geddes; Deanna: “Exploring the Dimensions of Emotional Labor : The Heart of Hochschild’s Work Management” Communication Quarterly 2000 14: 8.

Lundberg Anna; Hallberg; Matilda & Zetterqvist Nelson; Karin: Barndom; kultur och politik – ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport; Tema Barn; 2012:10.

Lundberg; Anna: “Får vi betyg på det här? Skolflickor; nyliberalism och grotesk komik i samtida svensk ungdomsteater”; Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen; Eva Söderberg & Mia Österlund (red) 2013 fc.

Lundberg; Anna: “Will We be Tested on This?”: Schoolgirls; Neoliberalism and the Comic Grotesque in Swedish Contemporary Youth Theatre; Culture Unbound; 2013:5; http://www.cultureunbound.ep.liu.se/current-volume.html.

Power; Nina: One-dimensional Woman; Zero Books 2009.

Staunaes; Dorthe: ”Where have all the Subjects Gone? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and Subjectification”; Nora 2003:2.

The Spivak Reader; Donna Landry & Gerald Maclean (red.); Routledge 1996.

Tidskrift för genusvetenskap 2013:1.

Citeringar i Crossref