Konferensartikel

Kryssjakt: Självpresentationer och grupptillhörighet i fågelskådares berättelser om drag på åtråvärda arter

Susanne Nylund Skog
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:13, s. 109-120

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Denna artikel tar sin utgångspunkt i en aspekt av fågelskådning; jakten på sällsynta arter. Att snabbt ta sig till en plats för att se en sällsynt art (en raritet) kallas i fågelskådarkretsar för att dra och om många drar samtidigt skapas ett drag. Eftersom fåglar är oförsägbara varelser som utan förvarning kan röra sig från en plats till en annan; behöver också skådaren på jakt efter rariteter vara i ständig beredskap för att omedelbart ge sig av på snabba och strapatsrika resor. I fågelskådarkretsar florerar otaliga historier om fågelskådare som för att få se rariteter; eller arter de ännu inte sett; lämnar allt och hals över huvud ger sig av.

Med utgångspunkt i sådana berättelser om drag vill jag lyfta fram och diskutera centrala teman i fågelskådandets praktik. Syftet är att med fokus på relationen mellan berättelse och sammanhang undersöka de funktioner och betydelser berättelserna har i fågelskådarkretsar. Materialet utgörs av samtalsintervjuer; litteratur och tidskrifter om fågelskådning; samt svar på en internetbaserad frågelista.

I artikeln framgår att berättelser om drag fungerar som grupp- och självpresentationer där skådares rykte regleras. Berättelserna är på så vis ett slags hårdvaluta och entrébiljetter till gemenskapen i fågelskådarkretsar.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Allen; Barbara 1990 (1989). Personal Experience Narratives: Use and Meaning in Interaction. I Folk Groups and Folklore Genres: A Reader. Elliot Oring (ed.). Logan Utah: Utah State University Press.

Cannings; Richard 2007. An Enchantment of Birds: Memories from a Birder´s Life. Vancouver: Greystone Books.

Cocker; Mark 2002 (2001). Birders: Tales of a tribe. London: Vintage.

Dagens Nyheter (DN); 8 juli 2011.

Damernas Värld nr 5; mars 2013

Friman; Christopher 2011. Att jaga i flock. Filter nr 19; april och maj.

Ganetz; Hillevi 2012. Naturlikt: Människor; djur och växter i SVT:s naturmagasin. Stockholm: Gidlunds förlag.

Hemslöjd nr 4; 2011.

Liep; John 2001. Airborne Kula: The Appropriation of Birds by Danish Ornithologists. Antropology Today; vol 17; nr 5.

Lundquist; Elin 2013. Artbestämmarna: En studie av hur seenden formas i fågelskådning. Masteruppsats i etnologi vid Institutionen för etnologi; religionshistoria; Stockholms universitet.

Moss; Stephen 2005 (2004). A bird in the bush: A social history of birdwatching. London: Aurum Press.

Nylund Skog; Susanne 2003 (2002). Ambivalenta upplevelser & mångtydiga berättelser: En etnologisk studie av barnafödande. Stockholms universitet: Etnologiska institutionen (Diss). Stockholm: Joskmedia.

Road Runner nr 3; september 2007.

Schaffner; Spencer 2011. Binocular Vision: The Politics of Representation in Birdwatching Field Guides. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press.

Skådarguiden: Fältbestämning av 1280 nyllen 2002. Ett samprojekt mellan Club 300; Hans Bister och Tommy Eriksson.

Stahl; Sandra Dolby 1989. Literary Folkloristics and the Personal Narrative. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Sund; Lars 2010. En morgontrött fågelskådares bekännelser. Dagboksblad maj – december. Borgå: Söderströms.

Svenska Dagbladet (SvD); 1 och 14 april 2012.

Sveriges radio P4; 29 juli 2011. Intervju med Bo Melin; Mannheimer & Tengby.

Uppsala Nya Tidning (UNT); 12 januari och 15 april 2012.

Arkiv

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala:

Referat av intervju med Cecilia; DFU 39409 (Bd 9406); 2011.

Referat av intervju med Ralf; DFU 39410 (Bd 9420); 2011.

Referat av intervju med Kersti; DFU 39412 (Bd 9407); 2011.

Referat av intervju med Roger; DFU 39556 (Bd 10082); 2013.

Svar på frågelista M 281 Om fågelskådning; DFU 39404:1-167.  

Folklivsarkivet i Lund:

Referat av intervju med Christer LUF M 21938:50-57; 1994.

Referat av intervju med Susanne LUF M 21938:31-40; 1994.

Internet

Club 300 http://www.club300.se/

Facebook https://www.facebook.com/

Rapphönan http://www.sofnet.org/rapphonan

Raritetskommittén http://www.sofnet.org/rk

Sveriges ornitologiska förening http://www.sofnet.org/

Citeringar i Crossref