Konferensartikel

Den kapitalistiska skådespelaren : Eller den kapitalistiska teaterns brist på konkurrens

Ulf Friberg
Scenisk gestaltning. Göteborgs Universitet – HSM, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:6, s. 47-54

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

De senaste årtiondenas strukturomvandlingar har skapat en ny ekonomisk diskurs som blivit hegemonisk. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle; ett marknadssamhälle där i princip allt är till salu; till skillnad från det marknadsekonomiska samhälle som vi nyss lämnat; där vissa delar fortfarande befann sig utom räckhåll för marknaden. Definitionsskillnaden kan uttrycks som att marknadsekonomi är ett verktyg för att organisera marknadsaktivitet i ett samhälle medan marknadssamhälle snarare är ett sätt att leva; där marknadsvärderingar finns praktiskt taget överallt. Under de senaste 20–25 åren har omfattande samhällsförändringar skett i vårt land. Teaterns värld är inte undantaget dessa förändringar; och eftersom det vi betraktar som den svenska teatern är en del av det offentliga samhället; måste vi ställa oss frågan om inte även den bör betraktas om kapitalistisk. Jag kommer i det följande att utgå från antagandet att den är det.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref