Proceedings

The HEAD Graduate School First Summer Workshop June 9-10; 2008; Vårdnäs Stiftsgård; Rimforsa; Sweden

Linköping Electronic Conference Proceedings 36 (2009)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er):

Publicerad: 2009-03-27

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 31

Innehåll