Proceedings

PATT 1996. Proceedings from the conference "Pupils Attitude Towards Technology"

Linköping Electronic Conference Proceedings 5 (1996)

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 0 nr. 5

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Ginner; Thomas

Publicerad: 2001-01-19

ISBN: 91-7373-281-8

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 128

Innehåll