Proceedings

Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012

Linköping Electronic Conference Proceedings 66 (2012)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Beckman; Svante (Red.)

Publicerad: 2012-01-23

ISBN: 978-91-977275-2-5

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 245

Innehåll