LiU Publication Visibility

Frågor och svar

Vad gör jag om min artikel saknas i listan?

Om din publikation inte syns i LiU Publication Visibility kan det bero på tre saker:

  • Artikeln är inte registrerad i DiVA. Registrera den här (kräver LiU-konto) eller kontakta ep@ep.liu.se.
  • Det LIU-ID som du sökt på är inte identiskt med det som är registrerat i DiVA. Kontakta oss gärna på ep@ep.liu.se för mer information.
  • Publikationen är inte en vetenskaplig artikel. För närvarande kan LiU Publication Visibility endast hantera publikationer som är registrerade som vetenskapliga artiklar.

Vad kan jag lägga upp på sociala nätverk?

Sociala nätverk som ResearchGate och Academia är viktiga kontaktnät för att sprida forskning. Förlagen sätter upp villkor för hur de artiklar de publicerat får spridas. Långtifrån alla artiklar får, juridiskt sett, läggas upp på sociala nätverk.

I LiU Publication Visibility syns tydligt vilka artiklar du kan lägga upp direkt på sociala medier. Är det möjligt att lägga upp förlagets version av artikeln på sociala medier rekommenderar vi att du gör det.

Om det inte är juridiskt möjligt att lägga upp förlagets version på sociala medier kan du ändå göra artikeln läsbar via sociala medier om artikeln är parallellpublicerad i DiVA. I LiU Publication Visibility kan du lätt skapa ett titelblad som länkar till artikeln i DiVA. Titelbladet kan sedan läggas upp på sociala medier istället för fulltexten.

Vad kan jag parallellpublicera?

I LiU Publication Visibility framgår vilka artiklar som inte är parallellpublicerade i DiVA. Parallellpublicering i DiVA gör din artikel fritt tillgänglig för alla, även för de som inte prenumererar på tidskriften. Parallellpublicering är mycket positivt för dig som forskare eftersom artikeln blir synliggjord och lätt att hitta. Vi rekommenderar starkt parallellpublicering och hjälper dig med det.

I LiU Publication Visibility ser du vilka artiklar du kan parallellpublicera och du kan även sända oss den version av artikeln som behövs.

Vad är parallellpublicering?

Parallellpublicering innebär att lägga upp en vetenskaplig artikel i fulltext i till exempel DiVA, så att den får mer spridning och blir mer tillgänglig.

Alla författare kan parallellpublicera artikeln, inte enbart första författare eller corresponding author.

Tidskriftens förlag anger vilken version av artikeln som kan parallellpubliceras, och när. Vilka villkor som gäller undersöker universitetsbiblioteket sedan författarversionen av artikeln skickats in.

Vad är författarversion?

En författarversion är den version av artikeln som är refereegranskad, men som ännu inte är layoutad av förlaget. Därför innehåller den oftast inte till exempel sidnummer .

Författarversionen kallas även post-print, author’s last draft eller accepted author manuscript.

Vad är en förlagsversion?

En förlagsversion är den version av artikeln, ofta en pdf, som förlaget lägger ut. Den är formaterad av förlaget.

Förlagsversionen kallas även publisher's pdf.

Exempel på författarversion
Exempel på förlagsversion