Publicera bok

Vi kan erbjuda e-publicering av din bok eller digital återpublicering av din tidigare utgivna bok som inte trycks längre.

E-publicera din bok

Ge ut din bok öppet tillgänglig hos LiU E-press, du behåller upphovsrätten! Vi ger ut kurslitteratur, vetenskapliga böcker och antologier med mera.

> Kontakta ep@ep.liu.se för mer information

Få din vetenskapliga bok granskad genom Kriterium

Kriteriums logotyp

Vi förordar att de vetenskapliga böcker som vi ger ut på LiU E-press granskas med peer-review. Genom vårt samarbete med Kriterium kan boken skickas på granskning av andra forskare. Skicka underlag till oss så skickar vi ett bokförslag till Kriterium. När boken är granskad och godkänd publiceras den både hos LiU E-press och i Kriteriums bokserie. Kriteriums tjänster är kostadsfria för dig.

Sedan 2022 är Linköpings Universitet även medlem i konsortiet för Kriterium.

> Publicera i Kriterium

Tryck din bok

Om du vill trycka din bok, kontakta universitetets förlag: LiU Tryck.
> LiU-Tryck

Återpublicera bok

Om du är författare/medförfattare till en bok eller redaktör/medredaktör för en antologi som inte längre ges ut av förlaget, kan Du som författare göra boken tillgänglig via LiU E-Press. Om boken inte finns i något elektroniskt format kan vi hjälpa till att skanna in boken. Gör så här:

 1. Kontakta förlaget och fråga om du kan återfå upphovsrätten till boken. Om de inte går med på det så kan du be dem om tillåtelse att ge ut boken fritt tillgängligt på nätet.
 2. Fyll i och skriv under en publiceringsöverenskommelse som ger LiU E-Press tillstånd att göra boken tillgänglig på webben. Överenskommelsen måste signeras av samtliga författare (antingen på samma formulär eller på var sitt formulär).
 3. Har du tillgång till boken som pdf- eller docx-fil, skicka den till oss via mail. Alternativt kan du skicka ett överexemplar av den tryckta boken så tar vi hand om hela processen och hör av oss när boken finns tillgänglig. Vi måste tyvärr ta sönder boken för att kunna skanna in den.
  • Filerna skickar du till ep@ep.liu.se (i docx- eller pdf-format)
  • Den tryckta versionen av boken skickas till:
   LiU E-Press, Vallabiblioteket,
   Linköpings universtiet,
   581 83 Linköping.