Mesta möjliga spridning för din avhandling

Här följer några tips om hur du kan sprida din avhandling online. LiU E-press sprider också din avhandling vidare till andra tjänster.

När din avhandling är publicerad kommer den att få en DOI-länk. Denna länk är en s.k. permanent länk, så även om avhandlingen skulle flyttas till ett annat system så kommer man alltid rätt. Använd den länken när du skriver om din avhandling online och när du refererar till den i andra verk.

För att få spridning på din avhandling, skriv om den på sociala medier som tex. LinkedIn, X och FaceBook. Du kan också skicka DOI-länken till dina kollegor och samarbetspartners. Titta även igenom din referenslista och skicka länken till de forskare som du citerat. På så sätt kan de läsa din forskning och förhoppningsvis blir du citerad tillbaka.

För att öka licentiat- och doktorsavhandlingar synlighet och tillämpningen av forskningen som ligger till grund för den åtar sig LiU E-Press att sprida metadata för avhandlingarna till bland annat Google Books och ProQuest. Du som författar kan på publiceringsavtalet välja om du vill att den digitala versionen av avhandlingen i sin helhet ska spridas till dessa publiceringsplattformar eller inte. Samarbetet med ProQuest innebär att avhandlingen görs tillgänglig via tjänsterna ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT) och Ebook Central. PQDT finns tillgänglig för utsökning via söktjänsten Web of Science, samt som en egen fulltextdatabas som många lärosäten världen över prenumererar på.