Ecclesia Lincopensis

Linköpings stifts historia

Detaljbild inifrån Linköpings domkyrka
Foto: Kjell O. Lejon

Linköpings stift har funnits i mer än 900 år. Kyrkorna, byggda under olika tidsepoker, framstående personligheter och fascinerande händelser, påminner inte bara om en ovärderlig tradition av stor vikt för Sveriges historia, utan även om tidiga och fortsatta internationella influenser och nutida sociala och kyrkliga förhållanden.

Den medeltida Bjälboätten producerade välkända kungar och mäktiga biskopar. Hit kom de första munkarna från Clairvaux (Clara vallis på latin) och grundlade Alvastra kloster, där sedan Sveriges första bibliotek återfanns, och Nydala kloster (Nova vallis på latin) nere vid sjön Rusken i Småland. Kloster- och tiggarordnar var kunskapsbärare av stora mått och bildade nätverk som inlemmade Östergötland och Sverige i den kristna kontinentala västsfären.

Dominikanen Petrus de Dacia kom från Gotland som på den tiden hörde till stiftet, studerade i Köln och därefter under Thomas av Aquino i Paris och återkom sedan som lärare, ibland annat vid konventet i Skänninge. Han har kallats Sveriges första författare. Den heliga Birgitta verkade här under många år, så också Magister Mathias, som också studerat i Paris, och många andra.

Församlingarna med sina kyrkor bildade naven i bygderna.

Kyrkans ekonomiska makt ökade stadigt genom hela medeltiden. I början av 1500-talet innehade Vadstena kloster mer är 1 000 fastigheter eller landbogårdar och fungerade därmed inte endast som ett andligt centrum utan också som ett dåtida storföretag.

Genom den vidare historien finner vi fascinerande personligheter, händelser och utvecklingslinjer. Här styrde biskop Brask och här drabbade Vasas trupper samman med Nils Dackes upprorsmän. Slaget vid Stångebro stod i Linköping 1598 och ett påföljande blodbad följde år 1600. Välkända biskopsprofiler ledde stiftet under 1600-talet. Också därefter, genom århundradena, är stiftets historia av stort allmänt intresse.

Genom denna hemsida, framvuxen som en del i projektet Diocesis Lincopensis, understött av Westman-Wernerska stiftelsen, kan du nå information som kan skapa intresse för fördjupade studier. Här visas på litteratur om stiftet och här kommer det att finnas möjlighet att klicka dig vidare till andra viktiga historiska källor, såsom kyrkoböcker.

Referens till databasen

Ecclesia Lincopensis, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.ecclesia

Sök i databasen >>>