Fångrullorna för Linköpings kronohäkte (1806-1892), Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886) och Norrköpings spinnhus (1814-1920)

Gå direkt till söksidan

Detalj ur fångrulla.
Detalj ur fångrulla

Linköpings kronohäkte

Materialet är en förteckning över de fångar som rannsakats och häktats vid Kronohäktet inrymt i Linköpings centralfängelse eller cellfängelset, som det också kallades. Här ingår även s.k. transportfångar som transporteras från ett fängelse till ett annat med övernattning i Linköping för vidare transport nästa dag.

Under sin hundraåriga genomgick fängelset tre faser: som länscellfängelse, straffängelse och sist kronohäkte. Linköpings cellfängelse var från början ett experiment i fångvård. Idén till cellfängelser kom från USA och kallades för Philiadelphiasystemet. Varje fånge skulle få en egen cell. Systemet syftade till att fångarna skulle hållas isolerade, utan påverkan av andra fångar. På så sätt skulle det bli lättare att leda in dem på den rätta vägen. Fängelset var heller inte enbart ett fängelse för män, här satt stundtals även kvinnor.

Fängelset stod färdigt sommaren 1846 och ansågs mycket modernt med centralvärmesystem och inrymde 105 celler och tio promenadgårdar. Fram till 1910 fungerade fängelset som länscellfängelse och mellan åren 1911–1940 som straffängelse och senare som kronohäkte. Mellan åren 1917 och 1922 var fängelset ett ungdomsfängelse med skola. Den första juli 1946 stängdes kronohäktet i Linköping men 1957 togs fängelset åter i bruk och var sedan i funktion fram till november 1966 då den definitiva nedläggningen ägde rum och 1969 revs fängelset.

Detalj ur fångrulla för Norrköpings spinnhus
Detalj ur fångrulla för Norrköpings spinnhus

Norrköpings fångvårdsanstalt och spinnhus

Spinnhus fanns i Europa redan på 1500-talet, det första i Amsterdam grundat 1597. I Stockholm stod spinnhuset färdigt 1724. Spinnhusen var i första hand avsedda för tiggare, prostituerade och småtjuvar och var till för kvinnliga fångar. Den manliga motsvarigheten kallades för rasphus. Det rådde arbetstvång i spinnhusen och det hade två syften: de intagna fångarna skulle göra rätt för sig och klädmanufakturen behövde billig arbetskraft.

Det första ”riktiga” spinnhuset i Norrköping anlades 1742 i stadsdelen Saltängen. Den 15 maj 1783 kom beslutet att bygga Norrköpings spinnhus och 1790 det nya spinnhuset färdigt. År 1918 upphörde verksamheten som spinnhus och 1918 till 1927 nyttjades inrättningen som ungdomsfängelse och från 1928 som fångvårdanstalt. Anstalten har samtidigt tjänstgjort som kronohäkte.

Registret består av 36 250 poster med uppgifter om:

 • Numret fången fick vid ankomsten
 • Transport fånge, (nummer på fånge som flyttas t.ex. från Malmö till Stockholm och övernattade i Linköping)
 • Datum för ankomst
 • Kön (konstruerat fält)
 • Namn (uppdelat i för- och efternamn)
 • Yrke
 • Födelseår
 • Ålder (konstruerat fält = datum för frigivningen - födelsedatum)
 • Födelseort
 • Boställe/hemvist
 • Signalement eller beskrivning av utseendet
 • Anledning till häktandet och på vilkens befattning sådant skett (ej spinnhuset)
 • Domstol där arrestanten varit inställd
 • Föreelsen som arrestanten begått
 • Orsaken varför straffet inte blivit verkställt (ej spinnhuset)
 • När arrestanten slutligen blev dömd och till vilket straff
 • Datum för utdömt straff
 • Inom fängelset utdömt straff (för t.ex. brott mot fängelseregler)
 • Anteckningar om fångens uppförande i fängelset (ej spinnhuset)
 • Medhavda persedlar och pengar
 • Utkvitterade persedlar och pengar
 • Frisläppt, anteckningar
 • Datum för frisläppandet
 • Antal underhållsdagar (antal dagar i fängelset/häktet)
 • Särskilda anteckningar
 • Källa

Registrering

Registreringen av fångrullor för Linköpings kronohäkte omfattar perioden 1806–1892 med volymbeteckningen DIIIaa:75–106. Fångrullorna för Norrköpings fångvårdsanstalt omfattar perioden 1826–1886 med volymteckningen DIIIa1:1–32 och fångrullorna för Norrköpings spinnhus avser perioden 1814–1920 med volymbeteckningen DIIIa1:1–33. All registrering sker källtroget, vilket betyder att alla förkortningar, gammalstavning osv. har bibehållits. Undantaget är datum som registrerats enligt nutida sätt för att anpassa det till datamediet och underlätta sökningar i databasen. All registrering har skett direkt från originalet som Landsarkivet i Vadstena har levererat.

Referens till databasen

Linköpings kronohäkte: Landsarkivet i Vadstena,Linköpings kronohäkte, 1806–1892, volymerna DIIIaa:75–106. Linköping University Electronic Press https://doi.org/10.3384/db.fangrullor

Norrköpings fångvårdsanstalt: Landsarkivet i Vadstena, Norrköpings fångvårdsanstalt, 1826–1886, volymerna DIIIa1:1-32. Linköping University Electronic Press https://doi.org/10.3384/db.fangrullor

Norrköpings spinnhus: Landsarkivet i Vadstena, Norrköpings spinnhus, 1814–1920, volymerna DIIIa1:1–33. Linköping University Electronic Press https://doi.org/10.3384/db.fangrullor

Sök i databasen >>>