Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas

Gå direkt till söksidan

Registrering

Baltzar von Platen
Baltzar von Platen

Göta och Trollhätte kanals bibliografiska databas innehåller publikationer från vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, skönlitterära verk, kapitel i böcker, reseskildringar, utredningar, betänkanden, olika myndighetshandlingar, artiklar ur veckopressen och dagstidningar med mera samt ett femtiotal kartreferenser. Gemensamt för alla dessa olika publikationer är att de på ett eller annat sätt handlar om Göta- eller Trollhätte kanal, där publikationer rörande Göta kanal dominerar.

Originalet till materialet i databasen är hämtat från förste bibliotekarie Christina Brages arbete Några av Sveriges kanaler i litteraturen. Svenskt och internationellt (Bibliografi) publicerad 2001 i serien Göta kanal – forskning från Linköpings universitet.

Förutom den svenska utgivningen återfinns här publikationer på de mest förekommande språken i Europa även om engelskan är det mest förekommande.

Den bibliografiska databasen har inte ambitionen att vara fullständig men täcker en ganska stor del av den svenska produktionen om de båda kanalerna.

Slusstrappa vid Bergs Slussar, Östergötland
Slusstrappa vid
Bergs Slussar, Östergötland

Databasen kommer att fyllas på med äldre material som ännu inte är registrerat samt nytt material i takt med utgivningen.

Alla publikationer är återgivna i original, vilket innebär att de tidiga bidragens eventuella stavfel finns kvar samt i förekommande fall är de skrivna på svenska med gammaldags stavning.
Insamlandet av detta material har skett med hjälp av litteratursökningar både i internetbaserade databaser, tryckta källor, kryptobibliografier (kryptobibliografier = dolda bibliografier som ingår i andra verk, t.ex. översikter av olika slag), referenslistor, internetsökningar i övrigt m.m.

ArkivData i Norrköping har skött registreringen och Linköpings universitet ansvarar för kvalitén. Databasen innehåller 11 837 poster och omfattar åren 1516-2000.

Se även Göta kanal – en linje genom historien som är en internetpublikation med kanalfakta, kartor, bilder och länkar.

I databasen finns uppgifter registrerade om:
 • Publikationstyp (Karta Monografi, Tidningsartikel, Tidskrift)
 • Författare (om angivet)
 • Publikationstitel (tidskriftstitel, boktitel etc.)
 • Artikeltitel Sidor (antal sidor eller sidintervall)
 • Tryckort
 • Tryckår
 • Serie (om publikationen ingår i en serie)
 • Volym (volym i periodisk tidskrift)
 • Nr (tidning eller artikel i tidskrift)
 • Datum (datum för publicering)
 • Anmärkning (uppgifter som inte passar in i något av ovanstående fält)

Referens till databasen

Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.gotakanal

Sök i databasen >>>