Sockenstatistik från Östergötland 1749 - 1859

Gå direkt till söksidan

Bakgrund

Merkantilistiska idéer ledde fram till grundandet av Tabellverket 1749. Befolkningen började ses som en ekonomisk tillgång och fundamentet till en stark nation. Den höga dödligheten i bl.a. pesten och det stora nordiska kriget (1700–1721) upplevdes av makthavarna leda till befolkningsbrist. Krav fördes fram att befolkningens sammansättning borde undersökas. Vetenskapsakademien föreslog att inrätta ett Tabellverk. Varje församling i riket skulle upprätta tabeller genom att fylla i formulär med statistik över socknens invånare och skicka in till Tabellverket.

Befolkningsstatistikens grund hade redan lagts i och med 1686 års kyrkolag som också blev ett instrument för utskrivningar av soldater och beskattning. Lagen ålade prästerna att föra längder över dop, giftermål och begravningar.

Grundkällan var kyrkböckerna: födelse- och dopböcker, död- och begravningsböcker, vigsellängder samt husförhörslängderna.

Tabellkommissionen som bildades 1756 och 1764 publicerades de första uppgifterna om Sveriges befolkning. Statistiska Centralbyrån inrättades 1858.

Statistiken för befolkningen är uppdelad på:

  • Ettårstal
  • Åldersklasser
  • Flytande 5-årsmedeltal

Totalbefolkningen var antalet invånare i församlingen per den 31/12 samma år. Övrig statistik var uppdelad på:

  • Bruk och fabriker från 1810
  • Hantverkstabeller från 1810
  • Ståndstabeller (yrkestabeller) från 1750

Sverige har, tillsammans med Finland, världens äldsta befolkningsstatistik och de enda länderna som har sammanhängande befolkningsuppgifter från mitten av 1700-talet.

I slutet av 1990-talet köpte Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet in statistik för Östergötland från Demografiska Databasen (DDB) och bearbetade materialet för att få en mer sammanhängande period. Horn, Hycklinge, Krokek och Malexander finns inte med i Sockenstatistiken på grund av att kyrkböckerna helt eller till stor del förstördes vid brand.

Tabellverkets tabeller har registrerats av Demografiska Databasen (DDB) vid Umeå universitet. DDB äger upphovsrätten till innehållet i databasen och har gett Linköping University Electronic Press tillstånd att publicera sockenstatistiken för Östergötland. Tabellverkets statistik för hela riket finns att söka på Demografiska databasen.

Referens till databasen

Sockenstatistik från Östergötland 1749-1859, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.socken

Till databasen >>>