Konferensartikel

Med ögat i kameran

Bodil Axelsson
Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:10, s. 119-127

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I mitt papper kommer jag att diskutera en teatral visualiseringsprocess. Det empiriska materialet hämtas från videoinspelningar av det årligt återkommande repetitionsarbetet inför uppsättningen av ”Makten och härligheten” i utomhusmiljö framför Alvastra klosterruin. Detta repetitionsarbete leds av en koreograf och en regissör. Såväl varje år återkommande som för året nya amatörteaterskådespelare deltar. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur skapas en teaterscen framför ett kulturarvsmonument? Hur förmedlar deltagarna sinsemellan ett teatralt kroppsspråk med riktning mot en publik? Vilket slags etnografiskt material behövs för att tolka videoinspelade teaterrepetitioner och omvänt vad kan videoinspelningar tillföra en etnografisk tolkningsprocess?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Axelsson; Bodil. (2003): Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.

Daniels; Steven & Cosgrove; Denise. (1993): “Spectacle and Text: Landscape metaphors in Cultural Geography.”I Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; s. 57–77.

Diamond; Elin. (1997): Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theater. London: Routledge.

Duranti; Allesandro. (1997): Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Duncan; James. (1993): “Sites of Representation: Place; Time and the Discourse of the Other”. I Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; 39–56.

Farnell; Brenda. (1999): “Moving bodies; acting selves”. Annual rev. of Anthropology. 28: 341–373.

Grimberg; Carl. (1916): Det svenska folkets underbara öden. Forntiden och medeltiden. Stockholm: PA Norstedt & söners förlag.

Kirshenblatt-Gimblett; Barbara. (1998): Destination Culture: Tourism; Museums; and Heritage. Berkeley: University of California Press.

McAuley; Gay. (1999): Space in Performance: Making Meaning in the Theatre. Ann Arbour: University of Michigan Press.

Merchant; Carolyn. (1994): Naturens död. Kvinnan; ekologin och den vetenskapliga revolutionen Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Morphy; Howard & Banks; Marcus. ”Introduction: Re-thinking visual anthropology”. I Re-thinking visual anthropology. Red. Marcus Banks & Howard Morphy. New Haven: Yale University Press; 1997. S. 1–35.

Read; Alan. (1993): Theatre and everyday life: an ethics of performance. London: Routledge.

Read; Rosie. (2005): “Scopic Regimes and the Observational Approach: Ethnographic Filmmaking in a Czech Institution”. Visual Antropology. 18: 47–64.

Sparrman; Anna. (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv : bilder; medier och praktiker. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.

Thomas; Helene. (1997): “Dancing: Representation and Difference”. I Cultural Methodologies. Red. Jim McGuigan. London: Sage; s. 142–154.

Åsberg; Cecilia. (2005): Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i popular/vetenskapens visuella kulturer. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.

Citeringar i Crossref