Proceedings

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15 (2005)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Bodil Axelsson ; Fornäs; Johan (eds.)

Publicerad: 2006-01-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 1167

Innehåll

1 Kulturstudiernas brott och broar
Fornäs; Johan

2 Kulturellt slitage
Löfgren; Orvar

3 Den rosa overallen
Ambjörnsson; Fanny

4 Konsten att göra sig märkvärdig
Andersson; Barbro

5 Gatukonst - på plats i staden
Andersson; Cecilia

6 ”Det kommer inga duvungar blå ur korpägg vita…”
Andersson; Hans

7 Social reproduktion av hantverk i traditionella samhällen
Apel; Jan

8 John Ruskins Daguerreotypes of Venice
Arrhenius; Thordis

9 Diktaren i medieåldern
Askander; Mikael

10 Med ögat i kameran
Axelsson; Bodil

11 Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
Bergman; Kerstin

12 Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Bergman; Lotta

13 Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
Biström; Anna

14 Out of the Salon
Bonnevier; Katarina

15 Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
Brändström; Sture

16 Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?
Cabak; Anna Rédei

17 Store in Negotiation: Observing the Compromise
Cassinger; Cecilia och Henrik Loodin

18 ”Jag känner mig lite manlig när jag bryter mot de manliga normerna”
Egeberg; Linn Holmgren

19 Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Elam; Katarina

20 Den estetiska vändningen
Fjelkestam; Kristina

21 ”Ett brev betyder så mycket”
Maria; Tilda Forselius

22 The power of connections
Forsemalm; Joakim

23 Hamlet eller Hamilton?
Forslid; Torbjörn ; Anders Ohlsson

24 En god författare är en död författare
Gedin; David

25 Vägen tillbaka
Hagborg; Lars

26 Sonjas samling
Charlotte Hagström

27 The Social forum-process; tendencies and features
Hansson; Niklas

28 IT-revolutionen och den svenska kulturens politik
Harding; Tobias

29 Mellan män
Holmquist; Ingrid

30 Teaterkritikern som värdemätare
Hoogland; Rikard

31 Orderly disorder: post-human creativity
Hughes; Rolf

32 Att (be)skriva verkligheten
Hultman; Martin

33 Att vara ett fritt flytande subjekt
Hübinette; Tobias

34 Den litterära textens minne
Hållner; AnnaLena

35 Kreativ etnografi
Högdahl; Elisabeth

36 Konflikt og geografi
Høg; Anders Hansen

37 HYBRID-TV
Ideland; Malin

38 Intervjun som kulturlaborativ praktik
Idvall; Markus

39 Diasporans nya kläder
Janson; Torsten

40 For a Geography of Communication
Jansson; André

41 Participatory Modelling
Jonsson; Anna och Johanna Alkan Olsson

42 Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider
Jonsson; Inger M.

43 Globale artister i lokale festivaler
Karlsen; Sidsel

44 Delaktighet
Karlsson; Eva

45 The rebirth of the museum. Spänningar; ambivalenser och dilemman
Karlsson; Lars-Göran och Anna Lund

46 Postmodern apokalyps?
Kingsepp; Eva

47 Förhandlingar om tillhörighet
Kugelberg; Clarissa

48 Lust; last och lagbrott
Lennartsson; Rebecka

49 Svensk rockkritik 1960-2000
Lindberg; Ulf

50 Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
Lindstrand; Fredrik

51 Att haka fast vid något
Ljung-Hagborg; Anna

52 Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Lundberg; Anna

53 Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
Martinsson; Lena

54 I Andréexpeditionens spår
Martinsson; Tyrone

55 På vift i den europeiska Orienten
Miladinovié; Sonja

56 ”Gudablodets Kraft”
Moberg; Marcus

57 En; två eller tre knappar
Mörck; Magnus

58 Alkoholens roller: i samhället; kulturen och i konstruktionen av identitet
Nehls; Eddy

59 Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor
Nilsson; Bo

60 ”Det viktiga är en maskulin touche!”
Nordberg; Marie

61 Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning
Nørholm; Morten

62 Ledarskap och relation
Olsson; Bengt

63 Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
Palmsköld; Anneli

64 Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning
Persson; Magnus

65 ”Då gick jag in i väggen ”
Petersson; Gunilla

66 Kläder som andas; kroppar som formges
Petersson; Magdalena

67 Den postkoloniala vågen
Petersson; Thomas

68 Vi ska äta; vem ska laga?
Pipping; Marianne Ekström

69 Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
Pripp; Oscar ; Öhlander; Magnus

70 Det brutna svärdet
Rodell; Magnus

71 En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius
Ronne; Marta

72 ”Och du ska göra lite etno”
Räsänen; Minna och Sinna Lindquist

73 På vandring i naturens teater
Samuelsson; Anna

74 Konsten att gunga
Sand; Monica

75 Professorn och kärleken
Sarrimo; Cristine

76 Skulptur; klotter och ”motmonument”
Sjöholm; Jessica

77 Estetiska läroprocesser på lärarutbildningen
Stigbrand; Karin och Helena Danielsson

78 Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet
Sveningsson; Malin

79 Kommersialism eller konst
Söderman; Johan

80 Känslan som restaurangupplevelse
Tellström; Richard

81 Göteborgsdemonstrationer som visuell performance
Vigil; Rudy

82 En analys av GenoChoice av Virgil Wong
Wagner; Karin

83 Ljus över mörka vatten?
Wennerholm; Staffan

84 Dekonstruktiv konst; genus och dåtid
Werner; Ann

85 Memento vivere
Wettstein; Margrit

86 Fältbegreppet vid långa och korta tidsperioder
Winell-Garvén; Iréne

87 Fältvägen till positionen prins Eugen
Wistman; Christina G.

88 Fotografering som metod och kulturvetenskapligt aktörsskap
Zintchenko; Lennart

89 Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
Änggård; Eva

90 Film och existentiella frågor.
Axelson; Tomas

91 Mellan kropp och bostad
Berglund-Laken; Håkan