Konferensartikel

Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter

Anna Biström
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Finland

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:13, s. 157-169

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Flera av Eva Dahlgrens rocktexter innehåller religiösa bilder och motiv: gudar; evighet; himmel; änglar och djävlar. I många av dem förekommer också kritik mot en traditionell och kristen andlighet som ses som livsförnekande. Syftet verkar ofta vara att formulera en egen och ny andlighet där livet och människan står i centrum. En del av tankarna i dessa sånger är besläktade med tankar inom New Age-rörelsen. I mitt paper tar jag utgångspunkt i två av Dahlgrens texter; ”Ung och stolt” samt ”Jag är gud”. Jag beskriver den syn på religion och andlighet som texterna uttrycker. Jag diskuterar också kopplingar till New Age och nyandlighet i allmänhet samt frågan hur andlighetstemat förhåller sig till Eva Dahlgrens tematisering av äkthet; sökandet efter något bestående i tillvaron.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Eva Dahlgren (2000): För att röra vid ett hjärta. Sångtexter 1975-1999; Wahlström & Widstrand.

Hillevi Ganetz (1997): Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist; Eva Dahlgren och Kajsa Grytt; Stockholm / Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Inger Littberger (2004): Omvändelser: nedslag i svenska romaner under hundra år; Stockholm / Ste-hag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Moberg; Eva (1998): ‘Föraktet för new age.’ I: Eva Moberg (2003): Prima Materia. Texter i urval; Stockholm: Ordfront förlag; s. 207-217.

Nynäs; Peter (1997): ‘Om jag skriver en sång. Eva Dahlgren från verklighet till identifikation.’; i Finsk Tidskrift 2-3/1997; s. 123-132.

Sjöborg; Anders (2004): ‘Religion i rocktexter. Frågor och teoretiska reflektioner för framtida studier’ I: Andreas Häger (red.); Tro; pop och kärlek; i Religionsvetenskapliga skrifter nr 62; Åbo: Åbo Akademi.

Citeringar i Crossref