Konferensartikel

Den estetiska vändningen

Kristina Fjelkestam
Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, Södertörns högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:20, s. 235-240

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Efter den språkliga vändningen och den kulturella; etiska; visuella och så vidare; har det nu blivit dags för vad jag vill benämna den estetiska vändningen. Utifrån några av de texter som kan sägas utgöra delar av den estetiska vändningen (det mest nyutkomna exemplet är antologin The Aesthetics of Cultural Studies) kommer jag att problematisera både dess ”hur” och dess ”varför”. Till exempel proklamerar den estetiska vändningen en återgång till formalistisk textanalys; men vad betyder ”formalism” i det här fallet? Den anser sig också vara ett slags svar på de konservativas angrepp på så kallat ideologiserande läsarter; utförda av 1990-talets feminister; postkolonialister; queerteoretiker och kulturteoretiker. Men går det verkligen att besvara en fråga som kanske helt enkelt är felställd?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Armstrong; Isobel (2000): The Radical Aesthetic; Oxford: Blackwell.

Attridge; Derek (2004): The Singularity of Literature; London: Routledge.

Bérubé; Michael red. (2004): The Aesthetics of Cultural Studies; Oxford: Blackwell.

Clark; Michael P. (2000): Revenge of the Aesthetic. The Place of Literature in Theory Today; Berkeley: California U. P.

Eagleton; Terry (2003): After Theory; London: Allen Lane.

Helgesson; Stefan (2005): ”Att skriva är att ställa frågor”; i Dagens Nyheter; 7/5.

Levine; George red. (1994): Aesthetics and Ideology; New Brunswick: Rutgers U. P.

Mc Gann; Jerome (1983): The Romantic Ideology. A Critical Investigation; Chicago: Chicago U. P.

Matthews; Pamela R. och David McWhirter; red. (2003) Aesthetic Subjects; Minneapolis: Minnesota U. P.

Scarry; Elaine (1999): On Beauty and Being Just; Princeton N. J.: Princeton U. P.

Herrnstein Smith; Barbara (1988): Contingencies of Value. Alternative Perspectives for Critical Theory; Cambridge; Mass.: Harvard U. P.

Wolff; Janet (2003): AngloModern. Painting and Modernity in Britain and the United States; Ithaca: Cornell U. P.

Citeringar i Crossref