Konferensartikel

The power of connections

Joakim Forsemalm
Department of Ethnology at Göteborgs Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:22, s. 253-264

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Berg; Per Olof; Linde-Laursen; Anders & Löfgren; Orvar; (eds.) 2000. Invoking a transnational metropolis: the making of the Öresund Region. Lund: Studentlitteratur.

Göteborgs Posten (GP) 030221; 030326.

Howarth; David; 2000. Discourse. Buckingham: Open University Press.

Johnston; R J et al. (eds.) 2000. The dictionary of human geography. 4th ed. Cornwall: Blackwell.

Latour; Bruno; 1998. Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens Sociologi. Göteborg: Nerenius och Santérus.

Lökken; Kerstin. ”Platser vid vattnet. Göteborgs hamn – Upphovet till stadens framgång och kommersiella storhet”. I: Ek; Sven B; et al; 2002. tadens janusansikten. Göteborgare tycker om Göteborg. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

”Programsamråd Masthugget Kv. 1-11 Långgatsområdet.” Göteborgs Stadsbyggnadskontor; 2002.

Citeringar i Crossref