Konferensartikel

Hamlet eller Hamilton?

Torbjörn Forslid
Konst, kultur, kommunikation, Malmö högskola, Sweden

Anders Ohlsson
Språk och litteraturcentrum Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:23, s. 265-276

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref