Konferensartikel

Vägen tillbaka

Lars Bagborg
Institutionen för kulutrantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:25, s. 297-312

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Ett mord på en nära anhörig slår livet i spillror. I intervjuer med anhöriga till både mordoffer och dödsdömda beskrivs upplevelser av overklighet; maktlöshet och ensamhet. Overklighet för att de händelser som drabbar en inte kan sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Maktlöshet eftersom det som hänt inte kan göras ogjort. Ensamhet eftersom man känner att man inte kan kommunicera och dela sina upplevelser med andra. Många anhöriga till mordoffer och dödsdömda återfinner ett sammanhang genom att engagera sig i anhörigorganisationer. I min presentation tolkar jag verksamheten i dessa organisationer som förhandlingar av individuella upplevelser och kulturellt konstruerade betydelser. I anhörigorganisationer återskapas ett meningsfullt sammanhang genom att individens upplevelser fogas in i ett gemensamt berättelserum. Mening och handling ersätter tomhet och maktlöshet. Meningsskapandet i dessa organisationer sker emellertid inte i ett samhälleligt vakuum. Oavsett om organisationen stödjer anhöriga till mordoffer eller dödsdömda har de att förhålla sig till och förhandla vissa kulturellt konstruerade begrepp som offer; förövare; ansvar; hämnd och rättvisa. Jag diskuterar hur individer och organisationer söker forma sina berättelser så att deras upplevelser skall kunna erkännas som giltiga i det offentliga samtalet. Artikeln bygger på min pågående forskning om dödsstraff och försoning i Texas; finansierat av Vetenskapsrådet. Empirin utgörs främst av intervjuer med anhöriga till mordoffer; anhöriga till dödsdömda; dödsdömda; åklagare; advokater samt de som jobbar i avrättningskammaren.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Abney; D. 2001. The Breath of Spring; i Waking to Tears. Losing a loved one to violence. Red. T. B. Nelson. New York: Writers Club Press.

Anderson; K. 2005. Crime in Texas. Your Complete Guide to the Criminal Justice System. Austin: The University of Texas Press.

Arendt; H. 1994. Essays in Understanding. 1930–1954. Formation; Exile and Totalitarianism. New York: Schocken Books.

Brueggemann; 1986. Hopeful Imagination. Prophetic Voices in Exile. Fortress Press.

Christie; N. 2001. Det idealiska offret. I Det motspänstiga offret. Red: M. Åkerström och I. Sahlin. Lund: Studentlitteratur.

Gilmore; M. 1994. Shot in the Heart. New York: Anchor Books.

Herman; J. 1997. Trauma and Recovery. New York: Basic Books.

Igra; L. 2002. Den tunna hinnan. Stockholm: Natur och Kultur.

Jackson; M. 1989. Paths Towards a Clearing. Bloomington: Indiana University Press.

___ 1998. Minima Ethnographica. Intersubjectivity and the anthropological project. Chicago: University of Chicago Press.

_____ 2002a. The Politics of Storytelling. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Citeringar i Crossref