Konferensartikel

Den rosa overallen

Fanny Ambjörnsson
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:3, s. 31-38

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

”Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med den där overallen”; förklarar Josefin om den dyrbara present hon fått av en bekant till sin treveckorsbebis. ”Det går bara inte att ha en så ljusrosa sak på en flicka.”

Otaliga forskare har visat hur kläder spelar en central roll för hur genus iscensätts; manifesteras och i vissa fall ifrågasätts. I fråga om bebisar är kanske detta extra tydligt. Bland de föräldrar i Stockholms innerstad som jag intervjuat och studerat med avseende på genusfostran visar sig just kläder vara en av de viktigaste markörerna för barnets genus. Och i likhet med Josefin pekar de flesta föräldrar ut färgen rosa som problematisk. För flickor är färgen bekymmersam; för pojkar tycks den i det närmaste tabu. Hur kommer sig detta? Vad säger det om föreställningar om manligt och kvinnligt; feminint och maskulint? Och hur kan det kopplas till den officiella jämställdhetsdiskursen i dagens Sverige?

Även publicerad i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ambjörnsson; Fanny (2004): I en klass för sig. Genus; klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.

Connell; Robert (1996): Maskuliniteter. Göteborg; Daidalos.

Dahl; Ulrika (2005): ”Scener ur ett äktenskap: jämställdhet och heteronormativitet”. I Kulick (red) Queer i Sverige. Stockholm: Natur & Kultur.

Garber; Marjorie (1993): Vested Interests. Cross-dressing and Cultural Anxiety. New York: Harper Perennial.

Hirdman; Yvonne (2001): Genus- om det stabilas föränderliga former. Lund: Liber.

Jahnke; Marcus (2005): ”Trots. Mindre könsstereotypa barnkläder.” Examensarbete för påbyggnadsutbildning i design och konsthantverk; Göteborgs Universitet.

Martinsson; Lena (2001): “Marmorhallen. I B. Lundgren och L. Martinsson (red.) Benämna; bestämma; betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv på kön; sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur.

Ortner; Sherry B (1973): ”On Key Symbols”. I American Anthropologist. 75.

Segal; Lynne (1990): Slow Motion: Changing Masculinities; Changing Men. London: Virago.

Skeggs; Beverly (1999): Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos.

Sparke; Penny (1995): As Long as it’s Pink. The Sexual Politics of Taste. London: Pandora.

Walkerdine; Valerie (1998): Daddy’s Girl. Young Girls and Popular Culture. Cambridge: Harvard University Press.

Citeringar i Crossref