Konferensartikel

Teaterkritikern som värdemätare

Rikard Hoogland
Teatervetenskap, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:30, s. 359-366

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Under perioden 1965–2000 skedde stora förändringar på teaterns fält; strider där de dominerande institutionerna utmanades och de konsekrerade klassikerna ifrågasattes. Under 1960-talet hotades även fältets autonomi genom att gränserna mellan professionalism och amatörism; mellan teater och andra konstarter ifrågasattes. Under 1970- och framförallt 1980-talen förstärktes autonomin åter; genom betonandet av den konstnärliga teatern och genom att regissörsrollen återupprättades. Under 1990-talet avtog striderna på fältet och institutionerna ägnade sig åt att försvara sina positioner. Striderna började allt mindre handla om de konstnärliga uttrycken utan övergick till rättvisefrågor. Jag avser att följa en teaterkritiker; Leif Zern; med stark konsekrationsförmåga på fältet. Han är obestridligen den ledande teaterkritikern med sin position som huvudkritiker på Dagens Nyheter. Utifrån den positionen har han deltagit i försök att starta teatrar och som expert i teaterutredningar. Genom hans ställningstaganden går det tydligt att avläsa de värderingsförändringar av kulturellt kapital som sker på teaterfältet.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bladh; Curt: ”Från borgerligt intresse till kommunalt ansvar. Kulturlivet efter 1930” i Sundsvalls hi-storia III; red. Lars Göran Tedebrand; Sundsvall; 1997.

Bladh; Curt; ”Regionteatern spelar Ibsen: Ett stort genombrott”; Sundsvalls Tidning 1976.10.29.

Bladh; Curt: ”Rädda regionteatern!”; Sundsvalls Tidning 1975.09.25.

Bourdieu; Pierre: Konstens regler : Det litterära fältets uppkomst och struktur; Moderna franska tän-kare; 31; Stockholm; Stehag; 2000.

Bourdieu; Pierre; ”Men vem skapar skaparna” (1980) i Pierre Bourdieu; 1992.

Bourdieu; Pierre: ”Några egenskaper hos fälten” (1980); i Pierre Bourdieu; Texter om de intellektuella; Moderna franska tänkare; 11; Stockholm; Stehag; 1992.

Engvén; Ingvar; ”Engvén svarar: Vulgär och låg debattnivå”; Borlänge Tidning 1979.03.22.

Flodin; Christer: ”En fråga om smak eller…?”; Borlänge Tidning 1979.03.22.

Forss; Rolf; ”Vad är meningen med länets teater?”; Falu Kuriren 1976.02.23.

Helander; Karin: Från sagospel till barntragedi : Pedagogik; förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater; Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet; 65; Stockholm; 1998.

Hoogland; Rikard: Spelet om teaterpolitiken : Det svenska regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet; diss. Stockholm; 2005.

Jahnsson; Bengt; ”’Meningen med föreningen’ : En riktigt rolig pjäs – skulle passa Dramaten”; Da-gens Nyheter 1973.11.22.

Janzon; Åke: ”Dalateatern på Kägelbanan: ’Woyzeck’ utan pompa” Svenska Dagbladet 1975-05-05.

Kulturpolitikens inriktning : Kulturutredningens slutbetänkande; SOU 1995:84; Stockholm; 1995. ”Ledtrådar” i Dialog 1965:1.

Ny kulturpolitik : nuläge och förslag; Kulturrådet; SOU 1972:66; Stockholm; 1972.

Tjäder; Per Arne; Den allvarsamma lekplatsen : Tillstånd och förändring i svensk teater; Stockholm; 1984.

Verksamhetsberättelse 1984/85; Västernorrlands regionteater; Sveriges Teatermuseum [onumrerat s. 5].

Zern; Leif: ”Dalateaterns ’Woyzeck’: En total upplevelse”; Dagens Nyheter 1974. 11.23.

Zern; Leif: ”Ibsen lever i Sundsvall”; Dagens Nyheter 1976.10.13.

Zern; Leif: ”Teaterdagar i Västernorrland: En imponerande grupp med alldeles egen profil”; Dagens Nyheter 1975.05.17.

Citeringar i Crossref