Konferensartikel

Den litterära textens minne

AnnaLena Hållner
Tema Äldre och åldrande, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:34, s. 421-428

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Artikelns primära fokus är inte vad minnet betyder; utan vad minnet har för funktion; vad minnet gör i och med en skönlitterär text. Jag kommer att diskutera minnet som avbildning; spegling; härmning och upprepning; och de retoriska strategier som utgör textens minne.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Filosofilexikonet (Stockholm; 1988).

Lars Gyllensten (1956; 1978): Senilia. Mimisk essay; Stockholm: Albatross.

Andreas Huyssen (2003): Present Pasts. Urban Palimpsets and the Politics of Memory; Stanford: Stanford University Press.

Friedrich Kittler (2003): Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur; Gråbo: Anthropos AB.

Plotinos (1994): Valda texter - av Seneca; Tacitus; Plotinos; Augustinus; Uppsala universitet.

Tzvetan Todorov (1989): Symbolik och tolkning; Stockholm/Stehag: Symposium AB.

Frances A. Yates (1966; 1984): The Art of Memory; London; Melbourne and Henley: Ark Paperbacks.

Citeringar i Crossref